Bash Scripts

cat <<EOF cat <<EOF komutu ile multiline bash script yazabiliriz. Son satır EOF oluncaya kadar satır oluşturulmaya devam eder. EOF yerine herhangi bir belirteç yazılabilir. Genelde EOF veya STOP yazılır. $ sql=$(cat <<EOF SELECT foo, bar FROM db WHERE foo='baz' EOF ) $ cat <<EOF > print.sh #!/bin/bash echo \$PWD echo $PWD EOF Yukarıda ki bash çalıştırıldığında print.sh adında ve içeriği #!/bin/bash echo $PWD echo /home/user olan bir dosya oluşur.

Android CircleCI Configuration

CircleCI Android Yapılandırması .circleci/config.yml version: 2 jobs: build: working_directory: ~/code docker: - image: circleci/android:api-28-alpha environment: JVM_OPTS: -Xmx3200m steps: - checkout - run: name: Initialize Keystore File command: echo $KEYSTORE_BASE64 | base64 --decode > app/aykutasilkeystore - run: name: Initialize Fabric Properties command: | echo "apiKey=$FABRIC_API_KEY" >> app/fabric.properties echo "apiSecret=$FABRIC_API_SECRET" >> app/fabric.properties cat app/fabric.properties - run: name: Initialize Keystore File command: | echo "signingKeyAlias=$KEYSTORE_KEY_ALIAS" >> keystore.properties echo "signingKeyAliasPassword=$KEYSTORE_KEY_ALIAS_PASSWORD" >> keystore.properties echo "signingStoreFile=$KEYSTORE_STORE_FILE" >> keystore.

CircleCI Configuration

CI/CD Uygulamaların build/test/depleyment süreçlerini otomatize etmemizi sağlayan CI/CD kavramları günümüz yazılım dünyasında olmazsa olmaz, bilinmezse ayıp olurlar arasına girmiş bulunmaktadır. Manuel yapılan bu işlemlerin otomatize edilmesi bize ve takım üyelerine çeşitli konularda fayda sağlayacak ve eğer manuel yöntemler ile ilerlendiği takdirde oluşabilecek hataları minimuma indirecektir. Projenizin build/test/deployment adımlarında çeşitli sorunlar yaşamaya başlamışsanız ya da başlamadan bitirmek istiyorsanız bu kavramları öğrenmekte fayda var. Çeşitli CI/CD araçları bulunmaktadır. Travis, Bitrise, AppCenter, CircleCI bunlardan bazılarıdır.

SSH Sürekli Parola İstemesi Sorunu

Problem ./ssh klasörünüzde id_rsa ve id_rsa.pub dosyanız var ve Github, Gitlab, DigitalOcean vs. gibi platformlara erişim için bu rsa keyini kullanıyorsunuz. Her biri için ayrı ayrı rsa key oluşturmuşda olabilirsiniz tabi. Fakat git clone [email protected]:aykuttasil/test.git gibi bir komutu çalıştırdığınızda Enter passphrase for key '/Users/aykutasil/.ssh/id_rsa': gibi bir uyarı karşınıza çıkıyor ve rsa keyinizin şifresini girmenizi istiyor. Her git komutunda aynı şey ile karşılaşıyorsunuz. Yukarıda ki durum ssh‘ın kullanım amacına ters düştüğü için ortada bir problem var demektir.

Android Dagger

@BindsInstance Bağımlılıklarınızı oluşturma esnasında belirtmeniz gereken bir değişkenininiz var ve bu değişkeni diğer module leriniz içerisinde kullanıcaksınız. Aşağıdaki gibi @BindsInstance kullanarak bu bağımlılığınızı dependency graph içerisine ekleyerek diğer modüller içerisinde kullanımını sağlayabilirsiniz. @Component(modules = AppModule.class) interface AppComponent { App app(); @Component.Builder interface Builder { @BindsInstance Builder apiUrl(@ApiUrl String apiUrl); AppComponent build(); } } Component build edilirken apiUrl değeri bind edilir. App app = DaggerAppComponent .builder() .apiUrl("http://....") .build()

AMP

Not: Bu yazı öğrenme sürecinde hazırlanmış olup kısa kısa notlar içerir. Nedir bu AMP Kurallar <!doctype html> ile başlamalı <html amp> şeklinde düzenlenmeli <head> tagı içerisine ilk sırada <meta charset="utf-8"> şeklinde meta tagı eklenmeli <head> tagı içerisine mümkün olduğunda erken sırada <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> script tagı eklenmeli <head> tagı içerisine sayfanın AMP olmayan halinin linkini ya da sadece AMP li hali var ise kendi url i <link rel="canonical" href="$SOME_URL"> şeklinde belirtilmeli <head> tagı içerisine <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1"> meta tagı eklenmeli AMP js dosyası yüklenene kadar mevcut içeriği gizlemek için <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript> tagı eklenmeli Bir çok HTMl tagı direk olarak AMP HTML içerisinde kullanılabilir fakat bazılarının (img gibi) AMP için özel versiyonları bulunmaktadır.

Android Test

Not: Bu yazıyı hazırlarken ben de öğrenme sürecinde olucam. Araştırdığım ve öğrendiğim tüm teknik bilgileri ve yöntemleri, best-practice leri gelişi güzel(karmakarışık değil) bir şekilde yazıcam. Sonrasında zaman bulduğum vakit bir düzenleme yapıcam. Unit Test ve Instrumentation Test Unit Test Unit Test: Android framework ünden bağımsız olan sınıfları/metodları test etmek için kullanılır. Robolectric ve JUnit popüler unit test araçlarıdır. If you run local unit tests, a special version of the android.

DNS over TLS Nedir?

DNS over TLS Nedir? Kısaca açıklamak gerekirse, İnternet Servis Sağlayıcılarının, hangi siteye erişmek istediğimizi görmesini engelleme yöntemidir. TLS/SSL protokolü zaten bunu yapmıyor mu? TLS/SSL protokolüne sahip siteler üzerinden yapılan veri alış verişleri şifreli yapılır fakat hala hangi siteye erişmek istediğimiz açık/şifresiz bir şekilde bellidir ve internet servis sağlayıcıları bunu görebilir. Bunu engellemek için DNS over TLS kullanılır. Özet TLS üzerinden DNS, tüm DNS isteklerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir protokoldür.

TLS vs SSL

TLS/SSL nedir? TLS (Transport Layer Securtiy) , SSL(Secure Sockets Layer)‘ın modernize edilmiş halidir diyebiliriz. Yani günümüzde SSL den bahsedildiğinde aslında TLS den bahsediliyor olduğunu söyleyebiliriz. TLS protokolü, makinelerin web üzerindeki iletişimini kimlik doğrulama ve şifreleme mekanizmaları ile güvenli hale getirem bir standarttır. Günümüz dijital dünyasında güvenliğin önemi her geçen gün arttığı için iletişim yöntemleri ve güvenliği de beraberinde değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle web iletişiminin güvenli hale gelmesi zorunluluk ve ihtiyaçtır.

Step Motor Nedir?

Step motoru bir diğer adıyla adım motorları; hızlı, Doğrusal ve kademeli hareket istenilen uygulamalarda kullanılan fırçasız DC elektrik motorudur. Kademeli motorlar düşük devirlerde yüksek tork ve düşük titreşim ve hassasiyetle çalışmaktadırlar. Step motorları rotor denilen sabit bir manyetik dönen şafta ve stator olarak adlandırılan motoru çevreleyen sabit kısımdaki elektromıknatıslardan oluşur. step motorlar, yarim adim modunda çalistiklarin da hassasiyetleri daha da artar. STEP MOTORUN SÜRÜCÜ İLE ÇALIŞTIRILMASI Step motorlar mikro denetleyici, arduino ve step motor sürücü yardımı yöntemi ile sürülmektedir.

Android Backstack Navigate

Android Navigate Örnek Senaryo Kullanıcıya bir ürün ile ilgili notification yolladınız. Kullanıcı bu notification a tıkladığında direk olarak Ürün Detay sayfasına yönlendiriliyor. Kullanıcı sayfada işi bittiğinde geri tuşuna basıyor ve siz bu durumda kullanıcıyı uygulamanın Anasayfasına yönlendirmek istiyorsunuz. Ek bir geliştirme yapmadığınız takdirde bu senaryo için geri tuşuna basıldığında uygulama kapanır. Çünkü geri gidecek ekranı yoktur. Direk olarak Detay sayfası açılmıştır. Çözüm İlk olarak yapmamız gereken Manifest.xml dosyasında DetailActivity tanımlamasını yaptığımız yerde parentActivityName i belirtmek.

Android Architecture Components

Android Architecture Components Öncelikle şu linkleri verelim: https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/index.html Lifecycle LiveData ViewModel LifeCycle Daha önce Android uygulaması geliştirenler çok iyi bilirler ki bir activity veya fragment ın yaşam döngüsünü yönetmek sıkıntılı bir süreçtir. Activity’nin arka planda mı yoksa görünür vaziyette mi oluşuna göre düzenlenen akışlar çoğu zaman yoğun dikkat gerektiren süreçlerdir. Yukarıda ki Lifecycle linkine tıklarsanınz çok güzel bir örnek ile durumu açıklamışlar. Oluşturduğumuz nesneler eğer activity’nin yaşam döngüsüne bağlı ise bunu yönetmek için activity’mizin genelde onCreate ve onStop metodları içerisinde bu nesnelere ait fonksiyonları çağırıyorduk.

Google Cloud DNS

Google Cloud Platform Cloud DNS Örnek senaryomuz şu şekilde olsun. Google Cloud ortamında hazır olarak bulunan (Cloud Launcher) sanal makinelerden wordpress yüklü olanı seçtik ve hızlıca makinemizi hazır hale getirdik. Google Cloud bize makineye ait bir ip adresi verdi ve bu ip ile worpress sitemize erişim sağlayabiliyoruz. Elimizde başka bir yerden aldığımız bir domain adresi var ve bu adresi wordpress sitemize yönlendirmek istiyoruz. Cloud DNS nedir? Google Cloud platformunun dns yapılandırması için vermiş olduğu hizmettir.

Kotlin @JvmOverloads

Kotlin @JvmOverloads Kotlin ile uygulama geliştirmeyi teşvik eden en büyük etkenlerden biri şüphesiz Java dili uyumlu yapısıdır. Her iki tarafdan da birbirlerine referanslar verilebilir. Kotlin dilinin Java’dan ayıran özelliklerinden biri Java compiler ından daha zeki olmasıdır. Nitekim java dili yaşlanıyor :). Kotlin ile oluşturulan bazı yapıların Java tarafına uyumlu hale getirilmesi için bazen ufak düzenlemelere gerek duyulabiliyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi de @JvmOverloads annotation kullanımı. fun ViewGroup.inflate(resId: Int, attachToRoot: Boolean = false): View { return LayoutInflater.

Kotlin Sealed Class

Kotlin Sealed Class Enum yapısına benzer bir yapıya sahiptir. Ve benzer görevler için kullanılır. Aradaki fark enum lar sabit değer ifade etmek için kullanılırken sealed yapısı normal sınıf gibi fakat enum mantığıyla kullanılır. Yani belli bir duruma ait fonksiyonları bir arada tutmak ve when() gibi fonksiyonlar ile birlikte kullanımını sağlamak için kullanılır. // Sealed class enum yapısına benzer // Bir durum için belli başlı akışları bir arada tutmamızı sağlar ve bu akışların yönetimini kolaylaştırır.