ReCaptcha

Sitenize gelebilecek saldıralara karşı bir önlem olarak kullanılacak eklentilerden biridir ReCaptcha.

Kolay bir şekilde entegre edilir ve kolay bir şekilde güvenlik sağlanır.

Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

 • https://www.google.com/recaptcha/admin#list sitesine gidiniz.Ve gerekli yerleri doldurunuz.
 • Label kısmına ReCaptcha i hangi sayfada kullanacaksınız,(örneğin giriş sayfası için) GirişCaptcha diyin.
 • Domain kısmına sitenizin domain i ekleyin.Her biri bir satır olacak şekilde.Birden fazla domain girerek aynı kodu farklı domainlerde çalıştırabilirsiniz.
 • Owner kısmına ise Adınız yazın.

 • div kısmını ReCaptcha nın nerede gözükmesini istiyorsanız oraya koyun.(form elementinin içersinde olmalıdır.)

 • script kısmını site kodunuzun en altına, body tagınızın bi üstüne koyun.

 • Client tarafında yapacaklarınız bu kadar.

 • Server tarafına geçtiğimizde ise Client tarafındaki formdan gönderilen bilgileri alır gibi “g-recaptcha-response” parametresiyle değeri alıyoruz.Ve ReCaptcha api sinin kullanarak eşleşmenin sağlanığ sağlanmadığına bakıyoruz.

 • Bunun için server kısmına

    private static bool ControlReCaptcha(string secretKey, string reCaptcha, string remoteIp)

    {

      var secretkey = secretKey;

      var recaptcha = reCaptcha;

      var remoteip = remoteIp;      var recaptchacommand = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=" + secretkey +

                  "&response=" + recaptcha + "&remoteip=" + remoteip;

      var resp = WebRequest.Create(recaptchacommand).GetResponse();

      var str = resp.GetResponseStream();


      var sr = new StreamReader(str);

      var a = sr.ReadToEnd();


      JObject obj = JObject.Parse(a);

      var sonuc = obj["success"].ToString().ToLower();


      return sonuc == "true";

    }

fonksiyonunu ekliyoruz.Ve gerekli parametreleri girdiğimizde fonksiyon bize true – false olacak şekilde sonucu döndürüyor.