/ #software #android 

Android applicationId vs package name

Android projesi oluşturduğunuzda aşağıdaki gibi AndroidManifest.xml ve build.gradle dosyaları oluşur. AndroidManifest.xml içerisinde package tagı ve build.gradle içerisinde applicationId niteliği bulunur.

Peki bu ikisi arasındaki fark nedir?

package="com.example.myapp” ile belirttiğimiz kısım aslında projemizin klasör yapısını ifade eder. Yani com > example > myapp şeklinde bir tree yapısı vardır. Ve biz proje dosyalarımızı bu dizin altında oluşturmaya başlarız. Örneğin MainActivity dosyası oluşturduğumuzda aslında bu dosyanın yolu com.example.myapp.MainActivity olur. Projemiz derlenme sırasında package değerine bakar ve dosyaları bu adrese göre bulur. AndroidManifest.xml dosyasına bir <activity> tanımlaması yaparken name=".MainActivity" şeklinde belirtiriz. Aslında demek istediğimiz com.example.myapp.Mainactivity şeklinde olur. Ve ayrıca R sınıfları yine bu package değerine göre oluşturulur.

applicationId, projemizi temsil eden tekil değerdir. Bir projenin applicationId değeri sonradan değiştirilemez. Ama package değeri değiştirilebilir. Projemizi belli bir applicationId ile derledikten sonra Play Store‘a deploy ettiğimizde artık bu id‘yi değiştiremeyiz. Çünkü projemiz artık bu id ile eşleştirilmiştir. Tüm değerleri aynı kalmakla beraber(signing değeri dahil = aynı keystore) sadece applicationId değerini değiştirip tekrar Play Store‘a yükleyecek olursak bu proje tamamen farklı bir proje olarak algılanır.

Bununla birlikte projemiz derlendiğinde, Android Studio package değerine bakarak dosya yollarını bulacak, işini halledecek ve sonrasında bu package değeri applicationId değeri ile değiştirilecek. Günün sonunda package değeri, asıl bakılan yer oluyor ama bu değer de aslında applicationId ile belirtiliyor.

Although you may have a different name for the manifest package and the Gradle applicationId, the build tools copy the application ID into your APK’s final manifest file at the end of the build. So if you inspect your AndroidManifest.xml file after a build, don’t be surprised that the package attribute has changed. The package attribute is where Google Play Store and the Android platform actually look to identify your app; so once the build has made use of the original value (to namespace the R class and resolve manifest class names), it discards that value and replaces it with the application ID.

Ayrıntlı bilgi için şuraya bakabilirsiniz.

Best practice, package ve applicationId değerlerinin aynı olmasıdır.

build.gradle

android {
  defaultConfig {
    applicationId "com.example.myapp"
    minSdkVersion 15
    targetSdkVersion 24
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  ...
}

AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.myapp"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

Kaynaklar