Android uygulaması yazarken bazı oluşturmuş olduğunuz yapıları tekrar tekrar yazmak durumunda kalıyorsanız, sizin de artık kendi kütüphanenizi yazmanızın zamanı gelmiş geçiyor demektir. Böyle bir durum söz konusu olmak zorunda değil tabi library oluşturmak için 🙂

Bu yazının konusu Android Library oluşturmak, oluşturmuş olduğumuz bu kütüphaneyi maven ve jcenter repository e deploy etmek olucak.

Ve başlayabiliriz.

İlk olarak Android Studio yu açarak File > New > New Project e tıklayıp yeni bir proje oluşturalım.

Daha sonra oluşturmuş olduğunuz app e sağ tıklayıp New > Module sekmesinden gerekli yerleri doldurup projemize ekleyelim.

Oluşturmuş olduğumuz module içerisine kodlarımızı yazıyoruz. Module ümüzün sanki bir projeymiş gibi kendine ait dosyaları vardır. Yani kendine ait bir AndroidManifest.xml dosyası , kendine ait drawable klasörü vs. vardı. İstediğimiz şekilde özelleştirme yapabilir ve istediğimiz herhangi bir projede bu kodları kullanabiliriz.(Zaten yapılmış olanları bu şekilde kullanıyoruz. Neyin nasıl yapıldığını anlamak her zaman için ufkumuzu genişletecektir…)

Kodlarımızı yazdık. Sıra geldi module ümüzün gradle dosyasını düzenlemeye.

Ama bundan önce Project düzeyindeki gradle dosyasını güncellememiz gerekli.

buildscript {
  repositories {
    jcenter()
  }
  dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.0'
    classpath 'com.jfrog.bintray.gradle:gradle-bintray-plugin:1.4'
    classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:1.3'
  }
}

allprojects {
  repositories {
    jcenter()
  }
}

task clean(type: Delete) {
  delete rootProject.buildDir
}

Ve module ümüzün gradle dosyasını düzenliyoruz.

apply plugin: 'com.android.library'
apply plugin: 'com.github.dcendents.android-maven' // maven repository e eklememiz için gerekli gradle plugin
apply plugin: "com.jfrog.bintray" // bintray yapılandırması yapmamız için gerekli gradle plugin
// Kodların devamında göreceğiniz hazır yazılmış gradle tasklerini getiren yapıda, güncellenmesi gereken yerleri
// bu şekilde düzenliyoruz.
ext {
  PUBLISH_GROUP_ID = 'com.aykuttasil'
  PUBLISH_ARTIFACT_ID = 'androidbasichelper'
  PUBLISH_VERSION = '1.0.0'
}

android {
  compileSdkVersion 23
  buildToolsVersion "23.0.3"

  defaultConfig {
    minSdkVersion 17
    targetSdkVersion 23
    versionCode 1
    versionName "1.0.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

// Oluşturmuş olduğumuz kütüphane aşağıdaki bağımlılıklara sahip. Sanki bir uygulama geliştiriyormuş gibi 
// bağımlılık dosyalarını ekliyoruz.
dependencies {
  testCompile 'junit:junit:4.12'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'
  compile 'com.afollestad.material-dialogs:core:0.8.5.9'
  compile 'com.joanzapata.iconify:android-iconify-fontawesome:2.1.1'
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.4.0'
  compile 'com.android.support:design:23.4.0'
}

// Aşağıda ki linke girip bakarsanız aslında gradle task yazılmış olduğunu görürsünüz. Bu yazılan task ler ile
// oluşturmuş olduğumuz module dosyalarından gerekli dosyalara dönüşümlerini sağlıyoruz.
apply from: 'https://raw.githubusercontent.com/blundell/release-android-library/master/android-release-aar.gradle'

def siteUrl = 'https://github.com/aykuttasil/AndroidBasicHelper'   // Homepage URL of the library
def gitUrl = 'https://github.com/aykuttasil/AndroidBasicHelper.git'  // Git repository URL
group = "com.aykuttasil"

install {
  repositories.mavenInstaller {
    pom {
      project {
        packaging 'aar'

        name 'com.aykuttasil:androidbasichelper' // TODO
        description = 'Android Basic Helper' // TODO
        url siteUrl

        // Set your license
        licenses {
          license {
            name 'The Apache Software License, Version 2.0'
            url 'http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt'
          }
        }
        developers {
          developer {
            id 'aykuttasil' // TODO
            name 'Aykut Asil' // TODO
            email '[email protected]' // TODO
          }
        }
        scm {
          connection gitUrl
          developerConnection gitUrl
          url siteUrl
        }
      }
    }
  }
}

Evet gradle dosyalarını düzenledik. Sıra geldi çalıştırmaya.

Bunun için Android Studio içerisinde ki Terminal kısmına giriyoruz ya da mac in kendi Terminal ini açarak projemizin dizinine giriyoruz.

Ve aşağıdaki komutu giriyoruz.

./gradlew clean build generateRelease

Evet işlemimize başarılı bir şekilde tamamladık ve gerekli dosyaların oluşturulmasını sağladık.

Projemizi oluşturduğumuz klasöre gidelim ve ModuleName > build içerisine girerek oluşturulan zip dosyasını görebiliriz. Bu zip dosyasının içini açarak oluşturulan dosyaları görebilirsiniz. Ve maven repository e bu zip dosyasını ekliceğimizi unutmayın.


Sıra geldi kütüphanemizi maven ve jcenter repository e deploy etmeye.

İlk olarak https://bintray.com/ adresine girerek üyeliğimizi oluşturuyoruz. Ve sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapıyoruz.

Hesabımızı oluşturduktan sonra maven içerisine girerek Add New Package diyoruz.

Aşağıdaki alanlara gerekli bilgileri giriyoruz.

Daha sonra oluşturmuş olduğumuz package ın içerisine girerek New Version a tıklıyoruz ve 1.0.0 şeklinde ya da istediğiniz şekilde Name i düzenliyoruz.

Oluşturmuş olduğumuz versiyon içerisine girerek Upload Files diyoruz ve daha önce oluşturduğumuz zip dosyasını seçerek upload işlemini tamamlıyoruz.

Kütüphanemizi maven respository yüklemiş bulunmaktayız.

Fakat Android Studio default olarak jcenter resository kullanmakta. Biz de bu yüzden birkaç işlem daha yapmalıyız ki geliştiriciler kolayca, tek satır ekleyerek kütüphanemizi kullanmaya başlasınlar.

Aşağıda ki sayfaya gelerek Add to jCenter butonuna tıklıyoruz.

Ve aşağıdaki gibi gerekli yerleri doldurarak işlemimizi tamamlıyoruz.

Not : Kütüphanemizin kullanımı için birkaç saat beklememiz gerekmektedir. Olmadı diye telaş yapıp kafayı yemeyin 😉

Bu arada oluşturmuş olduğumuz kütüphanemize aşağıda ki linkten erişip projelerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz 🙂


Yukarıda ki yöntem ile local inizde aar dosyası oluşturarak manuel bir şekilde bu aar yi repository lere yükleyebilirsiniz.

Peki bunu sadece birkaç komuta indirgesek ve otomatik yüklemeyi sağlasak nasıl olur ? Bencede güzel olur.

Yukarıda ki yöntemin yine bir benzeri (daha okunabilir ve kolay) ve artı ilaveleri şeklinde devam edelim.

Yeni dosya yapımız ve gradle dosyalarımızı yeri aşağıdaki resimdeki gibi olmalı. Burada 3 adet kendimizin oluşturduğu gradle dosyasını görüyorsunuz gradle klasörünün altında. Diğer gradle lar zaten Android Studio tarafından oluşturuluyor.

build.gradle dosyalarımızın içeriği aşağıdaki gibidir.

ext {
  bintrayRepo = 'maven' // maven reposu olduğunu belirtiyoruz
  bintrayName = 'basic-helper' 
  orgName = 'aykuttasil'

  publishedGroupId = 'com.aykuttasil'
  libraryName = 'Android Basic Helper'
  artifact = 'androidbasichelperlib' // module ile aynı isimde olması gerekiyor !!

  libraryDescription = 'Android Basic Helper'

  siteUrl = 'https://github.com/aykuttasil/AndroidBasicHelper' 
  gitUrl = 'https://github.com/aykuttasil/AndroidBasicHelper.git'

  libraryVersion = rootProject.ext.libraryVersion

  developerId = 'aykuttasil'
  developerName = 'Aykut Asil'
  developerEmail = '[email protected]'

  licenseName = 'The Apache Software License, Version 2.0'
  licenseUrl = 'http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt'
  allLicenses = ["Apache-2.0"]
}

if (project.rootProject.file('local.properties').exists()) {
  apply from: rootProject.file('gradle/install-v1.gradle')
  apply from: rootProject.file('gradle/bintray-android-v1.gradle')
}


// ./gradlew clean install bintrayUpload
ext {
  sdk = 24
  buildTools = "24.0.1"
  minSdk = 17
  libraryVersion = "1.0.20"
  libraryVersionCode = 11
  supportVersion = "24.2.0"
}

Aşağıda ki resimde gördüğünüz gibi (Android Studio Project görünümüne geçmelisiniz) 3 adet gradle dosyamızı hazırladık. Kod kalabalığı olmasın ve neyin nerede olduğu belli olsun diye bu şekilde yaptık. Yoksa direk build.gradle dosyamızın içine de yazabilirdik.

apply plugin: 'com.github.dcendents.android-maven'

group = publishedGroupId                // Maven Group ID for the artifact

install {
  repositories.mavenInstaller {
    // This generates POM.xml with proper parameters
    pom {
      project {
        packaging 'aar'
        groupId publishedGroupId
        artifactId artifact

        // Add your description here
        name libraryName
        description libraryDescription
        url siteUrl

        // Set your license
        licenses {
          license {
            name licenseName
            url licenseUrl
          }
        }
        developers {
          developer {
            id developerId
            name developerName
            email developerEmail
          }
        }
        scm {
          connection gitUrl
          developerConnection gitUrl
          url siteUrl

        }
      }
    }
  }
}
//from https://github.com/workarounds/bundler/blob/master/gradle/install-v1.gradle
apply plugin: 'com.jfrog.bintray'

version = libraryVersion

task sourcesJar(type: Jar) {
  from sourceSets.main.allSource
  classifier = 'sources'
}

task javadocJar(type: Jar, dependsOn: javadoc) {
  classifier = 'javadoc'
  from javadoc.destinationDir
}
artifacts {
  archives javadocJar
  archives sourcesJar
}

// Bintray
Properties properties = new Properties()
properties.load(project.rootProject.file('local.properties').newDataInputStream())

bintray {
  user = properties.getProperty("bintray.user")
  key = properties.getProperty("bintray.apikey")

  configurations = ['archives']
  pkg {
    repo = bintrayRepo
    name = bintrayName
    desc = libraryDescription
    userOrg = orgName
    websiteUrl = siteUrl
    vcsUrl = gitUrl
    licenses = ['Apache-2.0']
    publish = true
    publicDownloadNumbers = true
    version {
      desc = libraryDescription
      gpg {
        sign = true //Determines whether to GPG sign the files. The default is false
        passphrase = properties.getProperty("bintray.gpg.password")
        //Optional. The passphrase for GPG signing'
      }
    }
  }
}

//from https://github.com/workarounds/bundler/blob/master/gradle/bintray-java-v1.gradle
apply plugin: 'com.jfrog.bintray'

version = libraryVersion

task sourcesJar(type: Jar) {
  from android.sourceSets.main.java.srcDirs
  classifier = 'sources'
}

task javadoc(type: Javadoc) {
  failOnError = false
  source = android.sourceSets.main.java.srcDirs
  classpath += project.files(android.getBootClasspath().join(File.pathSeparator))
}

task javadocJar(type: Jar, dependsOn: javadoc) {
  classifier = 'javadoc'
  from javadoc.destinationDir
}

artifacts {
  archives javadocJar
  archives sourcesJar
}

// Bintray
Properties properties = new Properties()
properties.load(project.rootProject.file('local.properties').newDataInputStream())

bintray {
  user = properties.getProperty("bintray.user")
  key = properties.getProperty("bintray.apikey")

  configurations = ['archives']
  pkg {
    repo = bintrayRepo
    name = bintrayName
    desc = libraryDescription
    userOrg = orgName
    websiteUrl = siteUrl
    vcsUrl = gitUrl
    licenses = allLicenses
    publish = true
    publicDownloadNumbers = true
    version {
      desc = libraryDescription
      gpg {
        sign = true //Determines whether to GPG sign the files. The default is false
        passphrase = properties.getProperty("bintray.gpg.password")
        //Optional. The passphrase for GPG signing'
      }
    }
  }
}

Tüm bu dosya yapısını hazırladıktan sonra bintray konfigürasyonu için birkaç işlem daha kaldı.

local.properties dosyamızın içine bintray bilgilerimizi giriyoruz. Bu bilgileri direk build.gradle içerisine girebilirdik fakat bu bilgilere sadece biz sahip olmalıyız 🙂 ve gitignore un içinde local.properties dosyasının ekli olduğuna dikkat edelim !!

Bintray api key almak için bintray sitesine giderek gerekli sayfaya ulaşıyoruz.

Evet tüm işlemler bu kadar.

Artık terminalden aşağıdaki komutu yazarak otomatik yüklenmeyi sağlayabiliriz.

./gradlew clean install bintrayUpload