/ #dagger #di 

Android Dagger

@BindsInstance

Bağımlılıklarınızı oluşturma esnasında belirtmeniz gereken bir değişkenininiz var ve bu değişkeni diğer module leriniz içerisinde kullanıcaksınız. Aşağıdaki gibi @BindsInstance kullanarak bu bağımlılığınızı dependency graph içerisine ekleyerek diğer modüller içerisinde kullanımını sağlayabilirsiniz.

@Component(modules = AppModule.class)
interface AppComponent {
 App app();

 @Component.Builder
 interface Builder {
  @BindsInstance Builder apiUrl(@ApiUrl String apiUrl);
  AppComponent build();
 }
}

Component build edilirken apiUrl değeri bind edilir.

 App app = DaggerAppComponent
   .builder()
   .apiUrl("http://....")
   .build()