Unit Test birçok yazıılımcı tarafından es geçillen ama bir o kadar da önemli ve yapılması gerekli olan bir durumdur.

Proje büyüdükçe ve ilerledikçe teste duyulan ihtiyaç ta doğru orantılı olarak artmaktadır.

Unit Test neden yapılır sorusunun daha ayrıntılı cevabı için unit test nedir nicin ve nasil yapilir bu yazıyı okuyabilirsiniz.

Android Studio da Robolectric kullanarak Unit Test Yazımı

Aşağıdaki adımları sırası ile ve düzgün bir şekilde uygularsanız herhangi bir sorun çıkmadan testi çalıştırabileceksiniz.(Ben gerektiğinden uzun bi zaman harcadım, siz harcamayın !)

build.gradle

apply plugin: 'com.android.application'

android {
  compileSdkVersion 22
  buildToolsVersion "23.0.0"

  defaultConfig {
    applicationId "com.a.aykut.tryrobolectric1"
    minSdkVersion 16
    targetSdkVersion 21
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }
  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
    }
  }
}

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.2.1'
  compile 'com.jakewharton:butterknife:7.0.1'

  testCompile 'junit:junit:4.12'
  testCompile 'com.squareup.assertj:assertj-android:1.1.0'
  testCompile 'org.robolectric:robolectric:3.0'
}

MainActivity

@Bind(R.id.button)
Button button;

@Bind(R.id.textView)
TextView textView;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 ButterKnife.bind(this);
}

@OnClick(R.id.button)
public void buttonClick(View vi) {
 textView.setText("tiklandi");
}

AndroidManifest.xml dosyasında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok.

Test sınıfımızı yazmaya başlayalım.

İlk olarak Android Studio nun sol tarafında yer alan Build Variant tabından Test Artifact kısmını Unit Tests olarak değiştirin.

Unit Test yazmak için src klasörüne test isminde bir klasör ve test klasörünün içine de java isimli bir klasör oluşturmanız gerekmektedir.

yani src/test ve src/test/java klasörlerini oluşturmalısınız.

Oluşturmuş olduğunuz java klasörüne sağ tıklayarak new > Package diyin ve normal Package isminizle aynı isimde bir Package oluşturun.Burda biz com.a.aykut.tryrobolectric1 ismini kullandık.

Oluşturmuş olduğunuz Package sağ tıklayarak new > Java Class diyin ve test sınıfını oluşturun. Anlaşılabilirlik açısından Test*(Test Edilecek Sınıf ismi) olarak isimlendirebilirsiniz.

TestMainActivity

import android.app.Activity;

import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

import org.junit.Before;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.robolectric.Robolectric;
import org.robolectric.RobolectricGradleTestRunner;
import org.robolectric.annotation.Config;

import static junit.framework.Assert.assertEquals;
import static junit.framework.Assert.assertTrue;

@RunWith(RobolectricGradleTestRunner.class)
@Config(constants = BuildConfig.class,sdk = 21)
public class TestMainActivity {

 Activity activity;
 TextView textView;
 Button button;

 @Before
 public void setUp() {
  activity = Robolectric.setupActivity(MainActivity.class);
  textView = (TextView) activity.findViewById(R.id.textView);
  button = (Button) activity.findViewById(R.id.button);
 }

 @Test
 public void shouldMainActivityNotBeNull() throws Exception {
  Robolectric.buildActivity(MainActivity.class).create().pause().resume().get();
  assertTrue(Robolectric.buildActivity(MainActivity.class).create().get() != null);
  String hello = new MainActivity().getResources().getString(R.string.hello_world);
  assertEquals(hello, "Hello world!");


 }

 @Test
 public void buttonClickChangeTextView() throws Exception {
  String text = textView.getText().toString();
  assertEquals(text, "Hello world!");
  button.performClick();
  text = textView.getText().toString();
  assertEquals(text, "tiklandi");

 }
}

Evet.Test sınıfımızı da yazdık.Artık çalıştırabiliriz.

Testimizi çalıştırmak için yazmış olduğumuz Test Sınıfına sağ tıklayarak Run diyoruz.

Run dediğiniz de Test çalışacaktır. Fakat aşağıdaki hataya benzer bir hata alırsanız endişelenmeyin.

java.lang.RuntimeException: build\intermediates\bundles\debug\AndroidManifest.xml not found or not a file; it should point to your project's AndroidManifest.xml
at org.robolectric.manifest.AndroidManifest.validate(AndroidManifest.java:121)
at org.robolectric.manifest.AndroidManifest.getResourcePath(AndroidManifest.java:469)
at org.robolectric.manifest.AndroidManifest.getIncludedResourcePaths(AndroidManifest.java:475)
at org.robolectric.RobolectricTestRunner.createAppResourceLoader(RobolectricTestRunner.java:491)
at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:140)
...
..
.

Resim de görüldüğü gibi Edit Configurations a tıklayın.

Resim deki gibi Working directory yolunun sonuna \app ekleyin.

Ve şimdi tekrar Test Sınıfına sağ tıklayarak Run diyin.

Ve sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kaynak kodlarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://github.com/aykuttasil/RobolectricUnitTest