/ #android #service 

Android Service

Android'in temel bileşenlerinden biri olan Service‘ler kısaca UI(arayüz) olmayan Activity‘lere benzetebiliriz. Tabi ki kendine göre ek özellikleri bulunmaktadır. Service tanımlaması AndroidManifest.xml içerisinde tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde çalışmaz. <service> elementinin alabileceği özellikler aşağıdaki gibidir.

Niçin kullanılır?

Temel olarak ifade etmek gerekirse Service‘lerin kullanım amacı uzun süren ve arka planda(background) çalışan taskler oluşturmaktır. Bununla birlikte diğer uygulamalar tarafından çağırılabilen iletişim imkanı sağlar.

Service tanımlanması

<service android:description="string resource"
     android:directBootAware=["true" | "false"]
     android:enabled=["true" | "false"]
     android:exported=["true" | "false"]
     android:icon="drawable resource"
     android:isolatedProcess=["true" | "false"]
     android:label="string resource"
     android:name="string"
     android:permission="string"
     android:process="string" >
  . . .
</service>

android:description

Service‘in amacını kullanıcıya açıklamak için kullanılır.

android:directBootAware

Android 7 ile birlikte gelen Direct Boot mode özelliği ile ilgilidir. Android sistemi, güvenlik konusunda çeşitli varsayımlar dahilinde şifreleme seçenekleri sunar. Örneğin, cihaz ekran kilidi aktif iken uygulamanın erişebileceği dosyalar ile ekran kilidi pasif iken erişebileceği dosyalar farklıdır. Bu sınırlamalar ve bu sınırlamaların aşılması gereken durumlar için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

android:enabled

Belirtilen servisin sistem tarafından çalıştırılabilir olup olmamasını belirler. Varsayılan değeri = true.

android:exported

Diğer uygulamaların belirtilen servisi çalıştırabilir veya etkileşim kurabilir olup olmamasını belirler. Eğer true olarak belirlenmiş ise başka uygulamalar tarafından erişilebilir demektir. false olarak belirtilmesi durumunda başka uygulamalar tarafından erişilemez fakat aynı user ID ile imzalanmış uygulamalar tarafından erişebilir demektir.

Default değeri aşağıdaki durumlara göre belirlenir.

 • Eğer servis tanımı içerisinde intent-filter belirlenmiş ise default olarak true olacaktır.
 • Diğer durumlarda default değer false olacaktır.

android:icon

Servisi temsil eden icon belirlemek için kullanılır. Eğer bu özelliğe bir atama yapılmaz ise application elementinde belirlenen icon özelliği default olarak alınır.

android:isolatedProcess

Bu özelliğin true olarak belirlenmesi, ilgili servisin diğer uygulama processlerinden tamamen farklı izole bir process'de çalışacak olması anlamına gelir.

android:label

Kullanıcı tarafından gözükecek olan service adını belirlemek için kullanılır. Eğer atama yapılmaz ise application elementi içerisindeki label özelliği değeri default olarak atanır.

android:name

Service class name'i bu etiket altında belirlenir. Örneğin: com.example.project.MyService

android:permission

Service çağırıldığında uygulama tarafından bu etiket altın belirtilen izinlerin sağlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili service çalışmayacaktır. Örneğin, service içerisinde location API'si kullanılıyor ise android:permission="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" şeklinde tanımlama yapılması ilgili servisi koruma altına alacak yani ilgili iznin sağlanması dahilinde çalışacağını garanti etmiş olacaktır.

android:process

Normalde uygulamanın tüm bileşenleri, uygulama.package.name adında tek bir process'de çalışır. Fakat componentler bu default özelliği ezerek kendi process'inde koşabilir ve bu sayede uygulama işlemlerinin birden fazla process'de çalışmasını sağlayabilir.

Bu özelliğe atama yapılır iken android:process=":MyServiceProcess" şeklinde : ile başlayan bir ifade girilecek olursa, yeni oluşturulacak process sadece kendi uygulamamız tafafından kullanılabilir olacaktır.

Fakat android:process="myServiceProcess" şeklinde yani : olmadan ve küçük harfle başlayan bir değer girilmesi durumunda, yeni oluşturulacak process başka uygulamalar tarafından da kullanılabilir olacaktır. Bu sayede kaynak kullanımı azaltılmış olup ilgili bileşenlerin aynı process'i paylaşmaları sağlabilir.

Kaynaklar