/ #aspnetcore #netcore 

ASP.NET Core Filters

Not: Bu makale hazırlanırken kullanılan .net core versiyonu: 2.2

ASP.NET Core‘daki filter yapısı, middleware bileşenine benzer fakat bazı farklılıkları vardır. Filter‘lar ile sadece request-response süreci arasına girilerek istenilen kod blokları çalıştırılabilir. Filter tipine göre request-response sürecinin hangi aşamasında çalıştırılacağı belirlenebilir. Oldukça özelleştirebilir bir yapı sunar bize Filter‘lar.

Filter Tipleri

filter-pipeline

Authorization Filters

İlk çalışan filter‘dır. İlgili mvc action metoduna erişmek için user‘ın yetkisi olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşullar sağlanıyor ise ilgili mvc action metodu çalışır. Yetki problemi var ise short-circuit diye tabir edilen kısa devre yapılarak direk olarak bir response mesajı döndürülür. Yani kodun geri kalanının çalışmasına izin verilmez.

Resource Filters

Eğer ki kullanıcı Authorization Filter‘ından geçmiş ise filter pipeline‘nında ki diğer filter'lardan önce çalıştırılacak ilk filterdır. Ve aynı zamanda response yönü için filter pipeline‘nında ki diğer tüm filter'lardan sonra çalışacak filter'dır. Yani kod bloğuna ilk giriş ve son çıkış mekanizması kurulmasını sağlar. Genellikle short-circuit sağlamak için kullanılır. Örnek olarak caching akışını bu filter ile oluşturabiliriz.

Action Filters

İlgili Action metodunun hemen öncesinde ve hemen sonrasında çalışacak olan filter tipidir. Genellikle Action metoduna gelen argüman değerlerinin ve response çıktısının manipülasyon‘u için kullanılır.

Exception Filters

Result Filters


Filter scopes and order of execution

Filter'ların 3 farklı scope seçeneği vardır. Controller, Action ve Global. Controller scope'una sahip bir filter, ilgili controller'a gelen tüm isteklerde çalışacaktır. Action scope'una sahip bir filter sadece ilgili action'a gelen isteklerde ve Global scope'una sahip filter ise tüm controller ve action'lara gelen isteklerde çalışacaktır. Projenin ihtiyacına göre filter scope'ları belirlenir.

Global Filter Scope

Tüm controller ve action‘larda çalışmasını istediğimiz filter'ların scope'unu global olarak kayıt etmeliyiz.

Örneğin hangi controller çalışırsa çalışsın, response'a bir header eklemek istiyoruz. Ve bu filter kodunun ilgili tüm işlemler yapıldıktan sonra response döneceği sırada çalışmasını istiyoruz. Response dönmeden hemen önce ve hemen sonra yani tüm işlemler başarılı ise çalışmasını istediğimiz kodlar için filter tipi, IResultFilter olması gerekmektedir.

Eğer kodumuzun ilgili action‘a istek gelir gelmez çalışmasını isteseydik o zaman filter'ımızın IActionFilter tipinde olması gerekecekti.

Oluşturduğumuz filter'ın global scope‘a sahip olduğunu belirtmek için aşağıdaki şekilde belirtmemiz gerekmektedir.

resultfilter

### Dependency injection

Filter'lar type (typeOf()) veya instance alınarak eklenebilir. Eğer instance alınarak eklenir ise tüm isteklerde bu instance çalışacaktır. Eğer type şeklinde eklenir ise type-activated olacak ve her request sonrası filter sınıfının constructer‘ı çağırılarak yeni bir instance'ı oluşturulacaktır. Ve bu sayede DI container'ından istenilen sınıflar inject edilebilir olacaktır. Type kullanılarak eklenen filter'lar filters.Add(new TypeFilterAttribute(typeof(MyFilter))) şeklinde container'a eklenmiş gibi davranacaktır.

Eğer oluşturduğumuz Filter sınıfı DI container'ından bir bağımlılık içeriyor ise aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak controller veya action metoduna filter eklenebilir:

  • ServiceFilterAttribute
  • ServiceFilterAttribute
  • IFilterFactory implementasyonu

ServiceFilterAttribute

Kaynaklar