/ #software #aspnetcore 

Asp.Net Core launchSettings.json Kullanımı

launchSettings.json dosyası sadece local‘de development yaparken kullanılan bir dosyadır. Visual Studio veya dotnet cli ile birlikte kullanılır.

Not: Eğer uygulamamızı sunucuyu deploy ettikten sonra ulaşmak istediğimiz ayarlar var ise bunun belirtilmesi gereken yer launchSettings.json dosyası değildir. Bu tür ayarlar genelde appSettings.json dosyası içerisinde tanımlanır.


launchSettings.json dosyası

{
 "iisSettings": {
  "windowsAuthentication": false, 
  "anonymousAuthentication": true, 
  "iisExpress": {
   "applicationUrl": "http://localhost:59119",
   "sslPort": 0
  }
 },
 "profiles": {
  "IIS Express": {
   "commandName": "IISExpress",
   "launchBrowser": true,
   "environmentVariables": {
    "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
   }
  },
  "FirstCoreWebApplication": {
   "commandName": "Project",
   "launchBrowser": true,
   "applicationUrl": "http://localhost:5000,https://localhost:5000",
   "environmentVariables": {
    "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
   }
  }
 }

Yukarıdaki dosyayı inceleyecek olursak profiles tagı altında IIS Express ve FirstCoreWebApplication tagları olduğunu görürüz. Ve bu tagların commandName değerleri IISExpress ve Project olarak tanımlanmıştır.

FirstCoreWebApplication uygulamamızın ismidir. Varsayılan olarak, eğer Visual Studio kullanarak run edersek "commandName": "IISExpress" bloğu, eğer CLI kullanarak yani dotnet run şeklinde komut yazarak run edersek "commandName": "Project" bloğu ayarları uygulanacaktır.

İhtiyacımıza göre yeni profile oluşturulabilir ve Visual Studio üzerinden profile seçilerek hangi ayarların uygulanmasını istediğimizi seçebiliriz.

commandName parametresi 3 değer alabilir:

 1. IISExpress
 2. IIS
 3. Project

Aşağıdaki tablo ile projenin internal web server ve external web server yapılandırmasının nasıl olacağını görebilirsiniz.

InProcess: IIS host the app (w3wp.exe or iisexpress.exe)

OutOfProcess: Kestrel host the app, IIS is a proxy to kestrel.

commandName:Project olarak ayarlanan profile bloğu ile çalıştırılan proje her zaman kestrel kullanır.


Yukarıdaki ifadelerin ne anlama geldiğini biraz daha açık şekilde belirtelim.

Asp.Net Core uygulamasını iki şekilde barındırabiliriz:

 • IIS
 • Kestrel

Projemizi windows üzerinde koşturacak isek, eskiden olduğu gibi IIS üzerinden bunu sağlayabiliriz. Arada kestrel web server olmadan direkt olarak istekleri IIS karşılar ve projemize iletir.

Bununla beraber bir de OutOfProcess hosting modeli vardır. Bu modelde istekler yine IIS tarafından karşılanır. Ve projemizin iç haberleşmesi için ayağa kaldırdığı kestrel web server’a bu istekler iletilir. Yani IIS -> Kestrel -> Projemiz şeklinde istekler işlenir ve geri döndürülür.

Windows üzerinde koşturulan Asp.Net Core projelerinin arada Kestrel olmadan host edilmesi performans anlamında büyük fark oluşturur.

Bununla beraber projemiz windows üzerinde koşmayacak ise zaten IIS yapılandırması olmayacağı için kestrel üzerinden host edilir. Fakat burada projemizi sadece kestrel web sunucusu ile host etmekten ziyade yine IIS‘in reverse proxy görevini üstlenecek olan nginx, apache gibi bir çok özelliği barındıran(cache vb.) web server’lar kullanılabilir.

Yani örneğin ön tarafta nginx yapılandırılmış olan projemize gelen istekler Nginx -> Kestrel -> Projemiz şeklinde olacaktır.

Linux serverlarda nginx kullanarak asp.net core uygulamasının koşturulması için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.


Kaynaklar