/ #bash #script 

Bash Scripts

cat «EOF

cat <<EOF komutu ile multiline bash script yazabiliriz. Son satır EOF oluncaya kadar satır oluşturulmaya devam eder.

EOF yerine herhangi bir belirteç yazılabilir. Genelde EOF veya STOP yazılır.

$ sql=$(cat <<EOF
SELECT foo, bar FROM db
WHERE foo='baz'
EOF
)
$ cat <<EOF > print.sh
#!/bin/bash
echo \$PWD
echo $PWD
EOF

Yukarıda ki bash çalıştırıldığında print.sh adında ve içeriği

#!/bin/bash
echo $PWD
echo /home/user

olan bir dosya oluşur.

$ cat <<EOF | grep 'ay' | tee ay-words.txt
foo
bar
baz
.
.
.

Yukarıda ki script ile son satır EOF olana dek yazılan tüm herşey içerisinden içinde aykut geçen kelimeler bulunarak ay-words.txt dosyası içine kayıt edilir.


find

find . -type f -name '*debug*.apk'

Yukarıda ki komut ile, komutun yazıldığı klasör içerisinde tipi f(dosya) olan ve adında debug geçen tüm dosyalar listelenir.