Android Dagger

@BindsInstance Bağımlılıklarınızı oluşturma esnasında belirtmeniz gereken bir değişkenininiz var ve bu değişkeni diğer module leriniz içerisinde kullanıcaksınız. Aşağıdaki gibi @BindsInstance kullanarak bu bağımlılığınızı dependency graph içerisine ekleyerek diğer modüller içerisinde kullanımını sağlayabilirsiniz. @Component(modules = AppModule.class) interface AppComponent { App app(); @Component.Builder interface Builder { @BindsInstance Builder apiUrl(@ApiUrl String apiUrl); AppComponent build(); } } Component build edilirken apiUrl değeri bind edilir. App app = DaggerAppComponent ....

October 12, 2018 · 1 min · Aykut Asil