Asp.Net Core launchSettings.json Kullanımı

launchSettings.json dosyası sadece local‘de development yaparken kullanılan bir dosyadır. Visual Studio veya dotnet cli ile birlikte kullanılır. Not: Eğer uygulamamızı sunucuyu deploy ettikten sonra ulaşmak istediğimiz ayarlar var ise bunun belirtilmesi gereken yer launchSettings.json dosyası değildir. Bu tür ayarlar genelde appSettings.json dosyası içerisinde tanımlanır. launchSettings.json dosyası { "iisSettings": { "windowsAuthentication": false, "anonymousAuthentication": true, "iisExpress": { "applicationUrl": "http://localhost:59119", "sslPort": 0 } }, "profiles": { "IIS Express": { "commandName": "IISExpress", "launchBrowser": true, "environmentVariables": { "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development" } }, "FirstCoreWebApplication": { "commandName": "Project", "launchBrowser": true, "applicationUrl": "http://localhost:5000,https://localhost:5000", "environmentVariables": { "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development" } } } Yukarıdaki dosyayı inceleyecek olursak profiles tagı altında IIS Express ve FirstCoreWebApplication tagları olduğunu görürüz....

April 17, 2020 · 2 min · Aykut Asil