RxJava range() Kullanımı

RxJava range() Kullanımı **Örnek kod:– private void range() { Observable.range(3, 5).subscribeOn(Schedulers.io()) .subscribe(success -> { Log.i(TAG, "val: " + success.toString()); }); } Açıklama: İlk değer 3 kabul edilerek sonraki 5 sayı için teker teker onNext() çağırılır. Yani 3 , 4, 5, 6, 7 Yukarıda ki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir. I/MainActivity: val: 3 I/MainActivity: val: 4 I/MainActivity: val: 5 I/MainActivity: val: 6 I/MainActivity: val: 7 RxJava candır. 😉

January 11, 2017 · 1 min · Aykut Asil

RxJava scan() Kullanımı

RxJava scan() Kullanımı RxJava da scan() kullanımı iki şekilde olur. İlk değer ataması yapılarak private void scan() { Observable.just(3, 5, 7, 9) .scan(10,(val1, val2) -> { // Log.i(TAG, "val1: " + val1.toString()); Log.i(TAG, "val2: " + val2.toString()); return val1 + val2; }).subscribeOn(Schedulers.io()) .subscribe(success -> { Log.i(TAG, "Sonuc:" + success.toString()); }); } İlk değer ataması yapılmadan private void scan() { Observable....

January 11, 2017 · 2 min · Aykut Asil

RxJava reduce() Kullanımı

RxJava reduce() Kullanımı reduce() fonskyionu iki şekilde çalışır; 1.Kullanım .reduce(new BiFunction<Integer, Integer, Integer>() { @Override public Integer apply(Integer val1, Integer val2) throws Exception { return null; } }) 2.Kullanım .reduce(10,new BiFunction<Integer, Integer, Integer>() { @Override public Integer apply(Integer val1, Integer val2) throws Exception { return null; } }) 1 ile 2 nin farkı, 2 de görüldüğü üzere fonksiyona başlangıç değeri atanabilmesidir....

January 11, 2017 · 2 min · Aykut Asil