CI/CD

Uygulamaların build/test/depleyment süreçlerini otomatize etmemizi sağlayan CI/CD kavramları günümüz yazılım dünyasında olmazsa olmaz, bilinmezse ayıp olurlar arasına girmiş bulunmaktadır. Manuel yapılan bu işlemlerin otomatize edilmesi bize ve takım üyelerine çeşitli konularda fayda sağlayacak ve eğer manuel yöntemler ile ilerlendiği takdirde oluşabilecek hataları minimuma indirecektir. Projenizin build/test/deployment adımlarında çeşitli sorunlar yaşamaya başlamışsanız ya da başlamadan bitirmek istiyorsanız bu kavramları öğrenmekte fayda var.

Çeşitli CI/CD araçları bulunmaktadır. Travis, Bitrise, AppCenter, CircleCI bunlardan bazılarıdır.

Continuous Integration (CI)

Sürekli entegrasyon, geliştiricilerin kodlarını erken ve sık olarak, paylaşılan bir reponun master dalına entegre etmelerini teşvik eden bir düşünce sistemidir. Geliştirme yapılan kod sürecin en sonunda entegre edilmektense, gün içerisinde sık sık entegre edilerek testlerin çalıştırılması ve eğer varsa hataların önceden fark edilerek düzeltilmesi sağlanır. Sürekli Entegrasyon, dijital dönüşüm için önemli bir adımdır.

Nedir?

 • Her geliştirici, günlük olarak commit yapar. Her commit otomatik olarak build ve testi tetikler. Build ve test başarısız olursa, hızlı bir şekilde onarılır.

Neden ihtiyaç var?

 • Takım verimliliğini ve mutluluğunu geliştir.
 • Sorunları bul ve çabuk çöz. Daha yüksek kalite, daha kararlı ürünler bırakın.

CircleCI

Circle CI, çeşitli pricing modelleri ile birlikte belli kısıtlamalar dahilinde ücretsiz CI/CD araçları sunan bir ortam sunar. Hazırlanan konfigurasyon dosyası(.yml) ile tüm süreçler(build/test/deployment) otomatik olarak işletilebilir.

config.yml

jobs

Jobs bloğunun içerisinde ki tüm komutlar circleci konteynerini kullanan tek bir ünitede gerçekleştirilir.

Jobs ve Steps blokları, konfigurasyon aşamasında daha fazla kontrol ve daha sık geri bildirim sağlayarak sürece hakim olmamız için bir ortam sunar.

workspace

 • Tek bir workflow içerisindeki job’lar arasında veri taşımamıza olanak sağlar.

cache

 • Workflow arasında veri taşınması için cache’leme mekanizması kullanılır.

artifacts

 • Workflow çalışmasını bitirdikten sonra verilerin kalıcı olarak saklanmasını sağlar.

steps

...
  steps:
   - checkout # Special step to checkout your source code
   - run: # Run step to execute commands, see
     # circleci.com/docs/2.0/configuration-reference/#run
     name: Running tests
     command: make test # executable command run in
     # non-login shell with /bin/bash -eo pipefail option
     # by default.
#...

steps bloğu genelde projede bir job oluşturmak için gereken adımları/komutları belirtmemizi sağlar. checkout özel bir komuttur ve SSH ile uygulamamızın kaynak kodunun kopyasını alır(Github,Bitbucket). run bölümünde ise çalıştırılacak komutlar belirtilir.

checkout

checkout komutu proje kaynak kodlarını ilgili repodan(github,bitbucket) çekerek circleci container ı içerisinde klonlar.

run

run bloğu altında tek bir komut çalıştırılabileceği gibi birden fazla komutun da işlenmesi sağlanabilir. Bunun için aşağıdaki gibi bir düzenlemeye ihtiyaç vardır:

   - run:
     name: Initialize Keystore File
     command: |
       echo "signingKeyAlias=$KEYSTORE_KEY_ALIAS" >> keystore.properties
       echo "signingKeyAliasPassword=$KEYSTORE_KEY_ALIAS_PASSWORD" >> keystore.properties
       echo "signingStoreFile=$KEYSTORE_STORE_FILE" >> keystore.properties
       echo "signingStorePassword=$KEYSTORE_STORE_PASSWORD" >> keystore.properties
       cat keystore.properties       
save_cache

Uygulama bağımlılık/dependency dosyalarını cache’lemek için kullanılır.

restore_cache

save_cache bloğunda cache’lenen bağımlılıkların tekrar indirilmeden kullanılmasını sağlar. Bu sayede yalnızca bir kez indirilen bağımlılıklar sayesinde uygun ortamın oluşturulma süresi minumuma inmiş olur.

store_artifacts
   - store_artifacts:
     path: app/build/reports
     destination: reports

Proje dosyalarının derlenmesi sonrasında app/build/reports klasörü altında oluşan dosyaların kalıcı olarak saklanmasını sağlar. CircleCI panelinde ilgili proje ve derleme bölümünde artifacts tabı altında reports klasörü içerisinden erişim sağlanabilir.

store_test_results
   - store_test_results:
     path: app/build/test-results

Projenin derlenmesi sonrasında app/build/test-results klasörü altında oluşan test dosyalarını saklamak için özel bi komuttur.


orbs

version: 2.1
orbs:
  hello: circleci/[email protected]
workflows:
  "Hello Workflow":
    jobs:
     - hello/hello-build

Önceden hazırlanmış konfigurasyon dosyasını mevcut dosyamıza import ederek hızlıca kullanmamızı sağlar.

Orblar, yapılandırmanızın basitleştirilmesi, paylaşılması ve projelerin içinde ve genelinde yeniden yapılandırılması için name ile içe aktardığınız veya inline yapılandırdığınız yapılandırma paketleridir.

Not: orgs bloğunu kullanabilmemiz için version numarası min 2.1 olmalıdır.


workflows

workflows bloğu, job ların hazırlanmasını ve bunların çalışma sırasını tanımlamak için kullanılır. Workflows’lar, hataları daha hızlı çözmenize yardımcı olmak için basit bir yapılandırma anahtarları seti kullanarak karmaşık iş düzenlemesini destekler.

 • Gerçek zamanlı durum geri bildirimi ile işleri bağımsız olarak çalıştırma ve sorunları giderme,
 • Yalnızca periyodik olarak çalışması gereken işler için iş akışları planlama,
 • Verimli sürüm testi için birden çok işi paralel olarak çalıştırma,
 • Birden çok platforma hızla dağıtım yapma.

Executor Type

CircleCI, Jobs’ları üç ortamdan birinde çalıştırmanıza olanak tanır:

 • docker
 • machine
 • macos

Docker ve Machine ortamları arasındaki farklara göz atmak isterseniz > https://circleci.com/docs/2.0/executor-types/

docker

jobs:
 build:
  docker:
   - image: buildpack-deps:trusty

machine

version: 2
jobs:
 build:
  machine: true
 • true = circleci/classic:latest : haftada bir güncelleme alır.
 • image: circleci/classic:2017-01 : güncelleme almaz. Sabit versiyon.
 • circleci/classic:edge : sık sık güncelle alır.

Yukarıda ki üç değerden biri olmak zorundadır.

machine ile jobs’lar aşağıdaki özelliklere sahip özel ve geçici bir VM’de çalıştırır:

CPUsProcessorRAMHD
2Intel(R) Xeon(R) @ 2.3GHz8GB100GB

machine yürütücüsünü kullanmak, uygulamanıza OS kaynaklarına tam erişim sağlar ve job ortamı üzerinde tam kontrol sağlar. Bu denetim, ping kullanmanız veya sistemi sysctl komutlarıyla değiştirmeniz gereken durumlarda yararlı olabilir.

machine yürütücüsünü kullanmak, Ruby ve PHP gibi diller için ek paketler indirmeden bir Docker görüntüsü oluşturmanıza da olanak tanır.

Not: machine kullanmak, gelecekteki fiyatlandırma güncellemesinde ek ücretler gerektirebilir.

macos

jobs:
 build:
  macos:
   xcode: "9.0"
  steps:
   # Commands will execute in macOS container
   # with Xcode 9.0 installed
   - run: xcodebuild -version

macOS işletim sistemi ve XCode gerektiren süreçler için macos ortamı kullanılabilir.

Multiple Docker Images

jobs:
 build:
  docker:
  # Primary container image where all steps run.
   - image: buildpack-deps:trusty
  # Secondary container image on common network. 
   - image: mongo:2.6.8-jessie
    command: [mongod, --smallfiles]

  working_directory: ~/

  steps:
   # command will execute in trusty container
   # and can access mongo on localhost
   - run: sleep 5 && nc -vz localhost 27017

Birden çok image belirtilmiş ise ilk belirtilen image ana ortamı sağlar. steps bloğu içerisinde belirtilen tüm komutlar ilk image ortamı içerisinde çalıştırılır. Tüm container lar ortak bir ağ içerisinde çalıştırılır ve ilk container içerisinden localhost ile erişim sağlanabilir.


Kaynaklar