Docker Komutları ve Açıklamaları


> docker images

Docker hostuna yüklü olan image leri gösterir.


> docker ps

Docker hostunda yüklü olan imagelerle inşa edilmiş olan container ları listeler.


> docker run hello-world

İlk olarak Local de (bilgisayarımızda) hello-world isminde bir image var mı kontrol eder. Eğer varsa direkt olarak çalıştırır.

Local de verilen isimde bir image bulamaz ise cloud da arama yapar, bulur, local e indirir ve ardından çalıştırır.

> docker pull hello-world
> docker run hello-world

komutlarının birleşimidir.


> docker run -p 8080:80 nginx

nginx image local de arar, eğer bulamazsa indirir ve local imize kurar.

-p parametresi kendisinden sonra verilen parametredeki portlar arasında port forwarding yani port yönlendirme yapar.

-p = host umuzdaki 8080 portunu container ımızda ki 80 portuna yönlendirme işlemini sağlıyoruz


> docker exec -it <container_id> /bin/bash

komutu ile Container’a bir Bash Shell açabiliriz. -i interaktif terminali -t ise terminalin attach olmasını istediğimizi belirtir. docker exec -it /bin/bash komutunu çalıştırın (Container ID’nin sadece baştan birkaç harfini vermemizin yettiğine -çakışma olmadığı müddetçe- dikkat edin).

Oluşturmuş olduğumuz container ın içine girerek komutları çalıştırmamıza olanak sağlar.

Container ın içindeyken;

> ps -ef

komutu ile container ın çalıştırmış olduğu tüm process leri listeleyebiliriz.

Komutlar

docker images Lokal registery’de mevcut bulunan Image’ları listeler

docker ps Halihazırda çalışmakta olan Container’ları listeler

docker ps -a Docker Daemon üzerindeki bütün Container’ları listeler

docker ps -aq Docker Daemon üzerindeki bütün Container’ların ID’lerini listeler

docker pull <repository_name>/<image_name>:<image_tag> Belirtilen Image’ı lokal registry’ye indirir. Örnek: docker pull gsengun/jmeter3.0:1.7

docker top <container_id> İlgili Container’da top komutunu çalıştırarak çıktısını gösterir

docker run -it <image_id|image_name> CMD Verilen Image’dan terminal’i attach ederek bir Container oluşturur

docker pause <container_id> İlgili Container’ı duraklatır

docker unpause <container_id> İlgili Container pause ile duraklatılmış ise çalışmasına devam ettirilir

docker stop <container_id> İlgili Container’ı durdurur

docker start <container_id> İlgili Container’ı durdurulmuşsa tekrar başlatır

docker rm <container_id> İlgili Container’ı kaldırır fakat ilişkili Volume’lara dokunmaz

docker rm -v <container_id> İlgili Container’ı ilişkili Volume’lar ile birlikte kaldırır

docker rm -f <container_id> İlgili Container’ı zorlayarak kaldırır. Çalışan bir Container ancak -f ile kaldırılabilir

docker rmi <image_id|image_name> İlgili Image’ı siler

docker rmi -f <image_id|image_name> İlgili Image’ı zorlayarak kaldırır, başka isimlerle Tag’lenmiş Image’lar -f ile kaldırılabilir

docker info Docker Daemon’la ilgili özet bilgiler verir

docker inspect <container_id> İlgili Container’la ilgili detaylı bilgiler verir

docker inspect <image_id|image_name> İlgili Image’la ilgili detaylı bilgiler verir

docker rm $(docker ps -aq) Bütün Container’ları kaldırır

docker stop $(docker ps -aq) Çalışan bütün Container’ları kaldırır

docker rmi $(docker images -aq) Bütün Image’ları kaldırır

docker images -q -f dangling=true Dangling (taglenmemiş ve bir Container ile ilişkilendirilmemiş) Image’ları listeler

docker rmi $(docker images -q -f dangling=true) Dangling Image’ları kaldırır

docker volume ls -f dangling=true Dangling Volume’ları listeler

docker volume rm $(docker volume ls -f dangling=true -q) Danling Volume’ları kaldırır

docker logs <container_id> İlgili Container’ın terminalinde o ana kadar oluşan çıktıyı gösterir

docker logs -f <container_id> İlgili Container’ın terminalinde o ana kadar oluşan çıktıyı gösterir ve -f follow parametresi ile o andan sonra oluşan logları da göstermeye devam eder

docker exec <container_id> <command> Çalışan bir Container içinde bir komut koşturmak için kullanılır

docker exec -it <container_id> /bin/bash Çalışan bir Container içinde terminal açmak için kullanılır. İlgili Image’da /bin/bash bulunduğu varsayımı ile

docker attach <container_id> Önceden detached modda -d başlatılan bir Container’a attach olmak için kullanılır

Ek Kaynak : http://www.gokhansengun.com/docker-nedir-nasil-calisir-nerede-kullanilir/