/ #software #docker 

Docker Series - 1

Docker ile ilgili komut listesine erişmek için komut satırına docker --help ya da sadece docker yazabilirsiniz.

docker run

Docker ile ilgili bir çok temel fonksiyonu docker run komutu ile sağlayabilirsiniz.

  • Hızlıca Docker Hub‘da bulunan bir image’i makinemize kurmak istiyorsak aşağıdaki komut işimizi görecektir.
docker run ubuntu

Yukarıda ki komutu yazdığınızda ilk önce ilgili image dosyasının makinenizde olup olmadığına bakılır ve sonrasında eğer varsa zaten inmiş olan image çalıştırılılr. Eğer yoksa ilk önce docker hub‘dan indirilirek makinenize kurulur ve sonrasında çalıştırılır.

Eğer sadece docker run ubuntu şeklinde komutumuzu yazacak olursa aslında bu komut default olarak ubuntu:latest versiyonunu indirecektir. Yani docker run ubuntu:latest ile aynı işlevi görecektir. Ama biz belli bir versiyonu indirip kurmak istiyorsak o zaman versiyon adını(tag) belirtmemiz gerek. Yani;

docker run ubuntu:trusty

Kurmak istediğimiz image hangi versiyonlara sahip olduğunu görmek istersek adres -> Docker Hub

Makinemizde kurulu image‘lerin listesini docker images komutu ile görebiliriz.

docker run komutunun alabileceği bir çok parametre mevcut. Yine aynı şekilde bu komutun alabileceği parametreleri görmek için docker run --help yazabiliriz.


docker run --rm -i -t ubuntu

Yukarıdaki komutu açıklayalım:

  • --rm : container ile işimiz bittiğinde otomatik olarak sil demek
  • -i -t : interaktif mod, yani başlattığımız container ile etkileşim kurabilmemizi sağlıyor. Bu parametreler olmadan çalıştırılan container otomatik olarak başlar, entrypoint olarak verilen komutu işler ve sonrasında çıkar. Ama biz container ile etkileşim kurmak istiyorsak -i -t şeklinde parametre eklememiz gerekmektedir.

docker ps

  • Makinemizde şu an çalışan container‘ları listelemek istersek docker ps komutunu yazabiliriz.

  • Makinemizde daha önce çalıştırdığımız ve şu an pasif durumda olan container‘ları listelemek istersek docker ps -a komutunu yazabiliriz.

docker run --rm şeklinde çalıştırdığımız container‘lar işimiz bittiğinde otomatik olarak silineceği için docker ps -a komutunu çalıştırdığımızda listelenmediğini görücez. Fakat --rm olmadan çalıştırıp kapatmışsak docker ps -a ile listelendiği görebiliriz.

Şimdilik bu kadar. İkinci kısımda görüşmek üzere.

Kaynaklar