CLI ile Entity Framework işlemleri gerçekleştirmek için dotnet-ef toolunu yüklemelisiniz.

dotnet tool install --global dotnet-ef
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

SQLite provider’ı için ilgili paketi yüklemelisiniz

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

SQLite konfigürasyonu için startup.cs dosyasını aşağıdaki gibi güncellemelisiniz.

 public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      
      services.AddDbContext<MainDbContext>(x => x.UseSqlite("DataSource=app.db"));

      services.AddControllers();
      services.AddSwaggerGen(c =>
      {
        c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "ws_agt_ext_api", Version = "v1" });
      });
    }

Users tablosunu oluşturmak için aşağıdaki gibi ilgili sınıfları oluşturmalısınız.

  public class User 
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Surname { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string RefreshToken { get; set; }
    public DateTime? RefreshTokenEndDate { get; set; }
  }

  public class MainDbContext : DbContext
  {
    public MainDbContext(DbContextOptions options) : base(options)
    {
    }

    public DbSet<User> Users { get; set; }
  }

Komut satırınıa aşağıdaki komutları yazarak app.db dosyası ve Users tablosunun oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

dotnet ef migrations add InitialCreate
dotnet ef database update

Eğer User tablosuna başka bir alan eklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip ederek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

User.cs

  ...
  public string Company { get; set; }
dotnet ef migrations add CompanyFieldMigration
dotnet ef database update

Ve User tablosuna Company sütunu eklenmiş oldu.

Kaynaklar