/ #software #android 

Android Fastlane Screengrab Kurulumu

Fastlane kurulumunu henüz tamamlamadıysanız sizi buraya alalım.

Screengrab

 • Mobil ekran görüntüsü alımını otomatize eden bu aracın kullanımı için öncelikle aşağıdaki komut ile ilgili aracı yüklüyoruz.
  sudo gem install screengrab
 • Daha sonra AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki bloğu eklemeliyiz.
 <!-- Allows unlocking your device and activating its screen so UI tests can succeed -->
 <uses-permission android:name="android.permission.DISABLE_KEYGUARD" />
 <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

 <!-- Allows for storing and retrieving screenshots -->
 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
 <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

 <!-- Allows changing locales -->
 <uses-permission xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:name="android.permission.CHANGE_CONFIGURATION"
  tools:ignore="ProtectedPermissions" />
 • Gradle dosyasını aşağıdaki gibi güncellemeliyiz.

android {

  ...

  defaultConfig {
    applicationId "com.example.myapplication"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 30
    versionCode 1
    versionName "1.0"

    testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }

  ...
}

dependencies {
  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.3.2'
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
  implementation 'com.google.android.material:material:1.2.1'
  implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'

  testImplementation 'junit:junit:4.13.1'

  androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
  androidTestImplementation 'androidx.test:rules:1.3.0'
  androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'

  androidTestImplementation 'tools.fastlane:screengrab:2.0.0'
}
 • Daha sonra app/src/androidTest/ klasörü altında, ExampleInstrumentedTest.kt isimli dosyamızı oluşturuyoruz ve aşağıdaki gibi düzenliyoruz.
package com.example.myapplication

import androidx.test.espresso.Espresso
import androidx.test.espresso.action.ViewActions
import androidx.test.espresso.assertion.ViewAssertions
import androidx.test.espresso.matcher.ViewMatchers
import androidx.test.platform.app.InstrumentationRegistry
import androidx.test.rule.ActivityTestRule
import org.junit.Assert.assertEquals
import org.junit.Rule
import org.junit.Test
import org.junit.runner.RunWith
import org.junit.runners.JUnit4
import tools.fastlane.screengrab.Screengrab
import tools.fastlane.screengrab.UiAutomatorScreenshotStrategy
import tools.fastlane.screengrab.locale.LocaleTestRule

/**
 * Instrumented test, which will execute on an Android device.
 *
 * See [testing documentation](http://d.android.com/tools/testing).
 */
@RunWith(JUnit4::class)
class ExampleInstrumentedTest {

  // JVMField needed!
  @Rule
  @JvmField
  val localeTestRule = LocaleTestRule()

  @get:Rule
  var activityRule = ActivityTestRule(MainActivity::class.java, false, false)

  @Test
  fun testTakeScreenshot() {
    activityRule.launchActivity(null)
    //1
    Screengrab.setDefaultScreenshotStrategy(UiAutomatorScreenshotStrategy())

    Espresso.onView(ViewMatchers.withId(R.id.askButton))
      .check(ViewAssertions.matches(ViewMatchers.isDisplayed()))

    //2
    Screengrab.screenshot("beforeFabClick")

    //3
    Espresso.onView(ViewMatchers.withId(R.id.askButton)).perform(ViewActions.click())

    //4
    Screengrab.screenshot("afterFabClick")
  }

  @Test
  fun useAppContext() {
    // Context of the app under test.
    val appContext = InstrumentationRegistry.getInstrumentation().targetContext
    assertEquals("com.example.myapplication", appContext.packageName)
  }
}

MainActivity layout dosyası aşağıdaki gibidir.

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/askButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Button"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
 • Daha sonra aşağıdaki komut ile debug ve androidTest apk’larının oluşturulmasını sağlarız.
./gradlew assembleDebug assembleAndroidTest
 • Aşağıdaki komut ile fastlane/Screengrabfile dosyasının oluşmasını sağlıyoruz.
bundle exec fastlane screengrab init

Ve aşağıdaki gibi ilgili yerleri uygulamamıza yönelik olarak düzenliyoruz.

Screengrabfile

# remove the leading '#' to uncomment lines

app_package_name('com.example.myapplication')
# use_tests_in_packages(['your.screenshot.tests.package'])

app_apk_path('app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk')
tests_apk_path('app/build/outputs/apk/androidTest/debug/app-debug-androidTest.apk')

locales(['tr-TR'])

# clear all previously generated screenshots in your local output directory before creating new ones
clear_previous_screenshots(true)

# For more information about all available options run
#  fastlane screengrab --help

Screengrab komutunun çalıştırılması

Note: If you run an emulator with API 24 or above, you must configure it with the Google APIs target. An emulator with Google Play won’t work because adb needs to run as root. That’s only possible with the Google APIs target. However, if you run a device or emulator with API 23 or below, either option will work. See comment #15788 under fastlane issues for more information.

 • Yani, Eğer apk‘nızı bir android emülatörde koşturacak iseniz, emülatörünüzü Google APIs target olarak kurulmuş olması gerekmekte.

 • Eğer fiziksel cihazınızda çalıştıracak iseniz Geliştirici Seçenekleri > USB debugging(Security Settings) seçeneğinin açık olması gerekmektedir.

 • Komut satırının gerekli komutları çalıştırabilmesi için aşağıdaki şekilde PATH güncellenmiş olmalıdır.

# Path to Android SDK
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk

# Path to Android platform tools (adb, fastboot, etc)
export ANDROID_PLATFORM_TOOLS="$ANDROID_HOME/platform-tools"

# Path to Android tools (aapt, apksigner, zipalign, etc)
export ANDROID_TOOLS="$ANDROID_HOME/build-tools/30.0.1/"

# Add all to the path
export PATH="$PATH:$ANDROID_PLATFORM_TOOLS:$ANDROID_TOOLS"

Ve tüm ayarlamalar bittiğine göre artık komutumuzu çalıştırabiliriz.

bundle exec fastlane screengrab

Tüm bu adımları Fastfile dosyasına lane olarak ekleyebiliriz.

desc "Build debug and test APK for screenshots"
lane :build_for_screengrab do
 gradle(
  task: 'clean'
 )
 gradle(
  task: 'assemble',
  build_type: 'Debug'
 )
 gradle(
  task: 'assemble',
  build_type: 'AndroidTest'
 )
end

Ve aşağıdaki komut ile tüm akışı çalıştırabiliriz.

bundle exec fastlane build_for_screengrab && bundle exec fastlane screengrab

Örnek proje için;

Kaynaklar