Öyle bir link olsun ki;

 • Masaüstü bilgisayarımda linke tıkladığımda kişisel web sitem açılsın,
 • Eğer mobil cihazımdan linke tıklarsan;
  • Uygulama cihazda yüklü ise uygulamam açılsın (Belirtmiş olduğum Activity vs.),
  • Uygulama cihazda yüklü değilse Google Play Store veya App Store açılsın,
  • Uygulama cihazda yüklü olsa bile eğer belirttiğim versiyon kodundan eski bir sürüm varsa yine Google Play Store vs. açılsın,

gibi sorulara tek bir link ile cevap verebilirsiniz.

Burada açıklayacağım kısım Android uygulaması üzerine olacaktır.

Nasıl başlarım?

Öncelikle https://console.firebase.google.com/ adresinden bir proje oluşturuyoruz.

Dynamic Links tabına tıkladığımızda https://example.page.link benzeri bir adres görürüz. Bu adresi daha sonra oluşturacağımız dynamic linkler için kullanacağız.

gibi bir linkte gerekli parametreleri uygun şekilde değiştirerek dynamic linkimizi oluşturabiliriz.


POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key Content-Type: application/json

{
  "dynamicLinkInfo": {
    "domainUriPrefix": "https://example.page.link",
    "link": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coderockets.referandumproject", // Masaüstü bilgisayarımızdan bu linke tıkladığımızda gidilecek adres
    "androidInfo": {
      "androidPackageName": "com.coderockets.referandumproject", // Android uygulamamızın package name i
      "androidMinPackageVersionCode": "21", // Linki alan kişide uygulamamız yüklü fakat eski versiyon yüklü ise (<21) direk olarak Google Play sayfasına yönlendirilir.
      "androidLink": "http://referandum?questionId=xyz" // Android cihazından linke tıklanıldığında bu linke yönlendirilme yapılır. Uygulamamızda gerekli ayarlamaları yaparak direk gerekli sayfaya(Activity) yönlendiririz.
    },
    "socialMetaTagInfo": {
      "socialTitle": "Question text", // Sosyal medyada bu link paylaşıldığında görünecek başlık ayarlaması
      "socialDescription": "Hemen Referandum topluluğuna katılarak cevap verebilirsin.", // Sosyal medya paylaşımında görünecek açıklama
      "socialImageLink": "Question Image Url" // Sosyal medya paylaşımında görünecek resim
    }
  },
  "suffix": {
    "option": "SHORT" // shortLink sonundaki id nin daha kısa olmasını sağlar. UNGUESSABLE yaparsak daha uzun karakterli bir unique id ile link oluşturulur. shortLink: https://c49ss.app.goo.gl/5TI3
  }
}

şeklinde bir REST isteği yaparak dynamic linkimizi oluşturabiliriz ve aşağıdaki gibi bir response döner.

{
 "shortLink": "https://c49ss.app.goo.gl/5TI3",
 "previewLink": "https://c49ss.app.goo.gl/?link=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.coderockets.referandumproject&al=http://referandum?questionId%3Dxyz&apn=com.coderockets.referandumproject&amv=21&st=Question+text&sd=Hemen+Referandum+toplulu%C4%9Funa+kat%C4%B1larak+cevap+verebilirsin.&si=Question+Image+Url&d=1"
}

shortLink ile previewLink aynı görevi üstlenir. Aralarında bir fark yok.


Android Uygulamamızı Yapılandıralım

Öncelikle ilgili Firebase kütüphanelerini eklememiz gerekiyor.

dependencies {
  // Import the BoM for the Firebase platform
  implementation platform('com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0')

  // Add the dependencies for the Dynamic Links and Analytics libraries
  // When using the BoM, you don't specify versions in Firebase library dependencies
  implementation 'com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx'
  implementation 'com.google.firebase:firebase-analytics-ktx'
}
 • AndroidManifest.xml dosyamızda ilgili Activity tanımı içerisinde aşağıdaki gibi düzenleme yapıyoruz.
    <activity
      android:name=".DetailActivity">

      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
        <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

        <data android:host="referandum" android:scheme="http" />
        <data android:host="referandum" android:scheme="https" />
      </intent-filter>

    </activity>
 • Firebase kullanarak aşağıdaki gibi dynamic linkimize erişebiliriz.
Firebase.dynamicLinks
  .getDynamicLink(intent)
  .addOnSuccessListener(this) { pendingDynamicLinkData: PendingDynamicLinkData? ->
    // Get deep link from result (may be null if no link is found)
    var deepLink: Uri? = null
    if (pendingDynamicLinkData != null) {
      deepLink = pendingDynamicLinkData.link
    }

    // Handle the deep link. For example, open the linked
    // content, or apply promotional credit to the user's
    // account.
    // ...

  }
  .addOnFailureListener(this) { e -> Log.w(TAG, "getDynamicLink:onFailure", e) }

Analytics

Oluşturmuş olduğumuz Dynamic Linkler ile ilgili analytics datasına Firebase Console üzerinden erişebiliriz. Eğer Google Analytics entegrasyonu var ise oradan da erişim sağlayabiliriz.

Varsayılan olarak aşağıdaki parametrelere ait datalar tutulmaktadır.

 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_first_open
 • dynamic_link_app_update

Kaynaklar