Öyle bir link olsun ki;

 • Bilgisayarımda ki browserdan linke tıkladığımda kişisel web sitem açılsın,
 • Eğer mobil cihazımda ki browserdan linke tıklarsan;
  • Uygulama cihazda yüklü ise uygulamam açılsın (Belirtmiş olduğum Activity vs.),
  • Uygulama cihazda yüklü değilse Google Play Store veya App Store açılsın,
  • Uygulama cihazda yüklü olsa bile eğer belirttiğim versiyon kodundan eski bir sürüm varsa yine Google Play Store vs. açılsın,

gibi sorulara tek bir link ile cevap verebilirsiniz.

Burda açıklayacağım kısım Android uygulaması üzerine olacaktır.

Nasıl başlarım?

Öncelikle https://console.firebase.google.com/ adresinden bir proje oluşturuyoruz.

Dynamic Links tabına tıkladığımızda https://abcd.app.goo.gl/ benzeri bir adres görürüz. Bu adresi daha sonra oluşturucağımız dynamic linkler için kullanıcaz.

gibi bir linkte gerekli parametreleri uygun şekilde değiştirerek dynamic linkimizi oluşturabiliriz.


POST https://firebasedynamiclinks.googleapis.com/v1/shortLinks?key=api_key
Content-Type: application/json

{
  "dynamicLinkInfo": {
    "dynamicLinkDomain": "c49ss.app.goo.gl",
    "link": "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coderockets.referandumproject", // Masaüstü browserlarından bu linke tıkladığımızda gidilecek adres
    "androidInfo": {
      "androidPackageName": "com.coderockets.referandumproject", // Android uygulamamızın package name i
      "androidMinPackageVersionCode": "21", // Linki alan kişide uygulamamız yüklü fakat eski versiyon yüklü ise (<21) direk olarak Google Play sayfasına yönlendirilir.
      "androidLink": "http://referandum?questionId=xyz" // Android cihazından linke tıklanıldığında bu linke yönlendirilme yapılır. Uygulamamızda gerekli ayarlamaları yaparak direk gerekli sayfaya(Activity) yönlendiririz.
    },
    "socialMetaTagInfo": {
      "socialTitle": "Question text", // Sosyal medyada bu link paylaşıldığında görünecek başlık ayarlaması
      "socialDescription": "Hemen Referandum topluluğuna katılarak cevap verebilirsin.", // Sosyal medya paylaşımında görünecek açıklama
      "socialImageLink": "Question Image Url" // Sosyal medya paylaşımında görünecek resim
    }
  },
  "suffix": {
    "option": "SHORT" // shortLink sonundaki id nin daha kısa olmasını sağlar. UNGUESSABLE yaparsak daha uzun karakterli bir unique id ile link oluşturulur. shortLink: https://c49ss.app.goo.gl/5TI3
  }
}

şeklinde bir REST isteği göndererek dynamic linkimizi aşağıdaki response şeklinde elde edebiliriz.

{
 "shortLink": "https://c49ss.app.goo.gl/5TI3",
 "previewLink": "https://c49ss.app.goo.gl/?link=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Dcom.coderockets.referandumproject&al=http://referandum?questionId%3Dxyz&apn=com.coderockets.referandumproject&amv=21&st=Question+text&sd=Hemen+Referandum+toplulu%C4%9Funa+kat%C4%B1larak+cevap+verebilirsin.&si=Question+Image+Url&d=1"
}

shortLink ile previewLink aynı görevi üstlenir. Aralarında bir fark yok.


Android Uygulamamızı Yapılandıralım

 • AndroidManifest.xml dosyamızda ilgili Activity tanımı içerisinde aşağıdaki gibi düzenleme yapıyoruz.
    <activity
      android:name=".activity.UniqueQuestionActivity"
      android:parentActivityName=".activity.MainActivity">

      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
        <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
        <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

        <data android:host="referandum" android:scheme="http" />
        <data android:host="referandum" android:scheme="https" />
      </intent-filter>

      <meta-data android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
       android:value=".activity.MainActivity" />
    </activity>
 • İlgili Activity içerisinde aşağıdaki tanımlamaları yapıyoruz.
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  // ...

  // Build GoogleApiClient with AppInvite API for receiving deep links
  mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this)
      .enableAutoManage(this, this)
      .addApi(AppInvite.API)
      .build();

  // Check if this app was launched from a deep link. Setting autoLaunchDeepLink to true
  // would automatically launch the deep link if one is found.
  boolean autoLaunchDeepLink = false;
  AppInvite.AppInviteApi.getInvitation(mGoogleApiClient, this, autoLaunchDeepLink)
      .setResultCallback(
          new ResultCallback<AppInviteInvitationResult>() {
            @Override
            public void onResult(@NonNull AppInviteInvitationResult result) {
              if (result.getStatus().isSuccess()) {
                // Extract deep link from Intent
                Intent intent = result.getInvitationIntent();
                String deepLink = AppInviteReferral.getDeepLink(intent);

                // Handle the deep link. For example, open the linked
                // content, or apply promotional credit to the user's
                // account.

                // ...
              } else {
                Log.d(TAG, "getInvitation: no deep link found.");
              }
            }
          });
}

Yukarıda ki kodu dynamic link ile açılabilen her Activity içerisinde tanımlamalısınız.

Aslında aşağıda ki gibi de link ve parametrelere ulaşabilirsiniz.

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 if (getIntent() != null && getIntent().getAction() != null) {

      // Link : http://referandum/?questionId=xxx
      String questionId = "";
      switch (getIntent().getAction()) {
        case Intent.ACTION_VIEW: {
          if (getIntent().getData().getHost().equals("referandum")) {
            questionId = getIntent().getData().getQueryParameter("questionId");
          }
          break;
        }
      }
    }
}

Ama ilk durumda ki gibi getInvitation() ile dynamic linki işlerseniz Firebase arka tarafta başka işlemlerde yapıyor olacaktır. Mesela Firebase Analytics tanımlamışsanız Firebase Console undan;

 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_first_open
 • dynamic_link_app_update

parametrelerine ait istatistikleri görebilirsiniz.


Kaynaklar: