/ #software #kotlin 

Kotlin @JvmOverloads

Kotlin @JvmOverloads

Kotlin ile uygulama geliştirmeyi teşvik eden en büyük etkenlerden biri şüphesiz Java dili uyumlu yapısıdır. Her iki tarafdan da birbirlerine referanslar verilebilir.

Kotlin dilinin Java'dan ayıran özelliklerinden biri Java compiler ından daha zeki olmasıdır. Nitekim java dili yaşlanıyor :). Kotlin ile oluşturulan bazı yapıların Java tarafına uyumlu hale getirilmesi için bazen ufak düzenlemelere gerek duyulabiliyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi de @JvmOverloads annotation kullanımı.

fun ViewGroup.inflate(resId: Int, attachToRoot: Boolean = false): View {
    return LayoutInflater.from(context).inflate(resId, this, attachToRoot)
}

Yukarıda ki gibi kotlin extension yapısı kullanılarak ViewGroup nesnesine ek bir özellik kazandırdık.

Artık LinearLayout nesnemizden direk olarak inflate fonksiyonunu çağırabiliriz.

Ve Kotlin ile geliştilen başka bir sınıftan da bu inflate fonksiyonu çağırabilir. Ayrıca default parametre ataması sayesinde sadece ViewGroupObjesi.inflate(resId) ile fonksiyon kullanılabilir. Yani attachToRoot parametresi girmediğimiz için defaut olarak false olacaktır.

Peki başka bir Java sınıfından inflate fonksiyonu çağırımı nasıl olacak ?

View v = UtilsKt.inflate(parent, R.layout.view_item, false);

Yukarı daki gibi inflate fonksiyonu kullanılablir. Fakat;

View v = UtilsKt.inflate(parent, R.layout.view_item)

bu şekilde bir kullanım sonucundan Java abimiz kızacak ve hata verecektir. Default paramtere ataması Java tarafından tanınmaz.

@JvmOverloads

@JvmOverloads
fun ViewGroup.inflate(resId: Int, attachToRoot: Boolean = false): View {
    return LayoutInflater.from(context).inflate(resId, this, attachToRoot)
}

Mevcut extension fonksiyonumuz başına @JvmOverloads ekleyerek default parametre atamamızın Java tarafından tanınmasını sağlayabilir.

Ve artık Java sınıfı içerisinde,

View v = UtilsKt.inflate(parent, R.layout.view_item);

şeklinde kullanım sağlayabiliriz.


Java içerisinden UtilsKt sınıfını başka bir isimlendirme ile çağırmak için UtilsKt sınıfı içerisinde package tanımlamasından önce @file:JvmName("AndroidUtils" şeklinde bir ekleme yapabiliriz.

AndroidUtils.logD("Debug");
AndroidUtils.logE("Error");
View v = AndroidUtils.inflate(parent, R.layout.view_item, false);

Yukarıda ki gibi UtilsKt sınıfına erişim sağlayabiliriz.