Kotlin Lambda Kullanımı

Kotlin dili ile geliştirme yaparken fonksiyonel programlama nimetlerinden faydalanmamızı sağlayan lambda birçok konuda bize yardımcı olacaktır. Doğru kullanımını öğrendiğimiz ölçüde nimetlerinin farkına varabiliriz.

Belli başlı lambda kullanımları için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_kotlin_lambda)

    // Normal Kullanım
    ButtonPress.setOnClickListener(object : View.OnClickListener {
      override fun onClick(view: View?) {
        toast("Press Me Click")
      }

    })

    // Yukarıda ki yapıyı lambda kullanarak bu şekle çevirebiliriz
    ButtonPress.setOnClickListener({ v -> toast("Press Me") })

    // Eğer son parametre lambda fonksiyonu ise bu fonksiyonu parantez '()' dışına çıkarabiliriz.
    // Birden fazla parametre var ise sadece en son lambda parametresi parantez dışına çıkarılabilir.
    ButtonPress.setOnClickListener() {
      v ->
      toast("Press Me")
    }

    // Fonksiyon tek bir parametre alıyorsa ve bu lambda parametresi ise parantezler silinebilir
    ButtonPress.setOnClickListener {
      v ->
      toast("Press Me")
    }

    // Lambda fonksiyonunun tek bir parametresi var ise (v) ve kullanılmayacaksa 'v ->' silinebilir
    ButtonPress.setOnClickListener {
      toast("Press Me")
    }

    // Lambda fonksiyonunun tek bir parametresi var ise ve eğer bu parametreye ihtiyaç duyulur ise
    // v-> yerine 'it' özel kelimesi kullanılabilir.
    ButtonPress.setOnClickListener {
      toast(it.javaClass.name)
    }

  }