/ #software #kotlin 

Kotlin Let Kullanımı

Kotlin

fun <T, R> T.let(f: (T) -> R): R = f(this)

let() temel olarak, belirli bir kapsam için bir değişken/kod bloğu oluşturmamızı sağlayan bir kapsamlayıcı işlevdir. Yani let() bir sarmalıyıcı fonksiyondur.

Örneğin:

private var mPhotoUrl: String? = null

fun uploadClicked() {
  if (mPhotoUrl != null) {
    uploadPhoto(mPhotoUrl!!)
  }
}

Yukarıda ki if (mPhotoUrl != null) satırı ile null kontrolü yapılır ve eğer null değilse uploadPhoto(mPhotoUrl!!) kod bloğu çalıştırılır. Bu kodu let() ile çok daha kolay ve anlaşılır hale getirebiliriz.

  private var mPhotoUrl: String? = null

  fun uploadClicked() {
    mPhotoUrl?.let { uploadPhoto(it) }
  }

Not: let() ile sarmalanan bir kod bloğu içerisinde sarmalayıcıya it ile ulaşılabilir.

File("a.txt").let {
  // it kullanılarak file nesnesine erişilebilir.
}