/ #software #kotlin 

Kotlin Sealed Class

Kotlin Sealed Class

Enum yapısına benzer bir yapıya sahiptir. Ve benzer görevler için kullanılır. Aradaki fark enum lar sabit değer ifade etmek için kullanılırken sealed yapısı normal sınıf gibi fakat enum mantığıyla kullanılır. Yani belli bir duruma ait fonksiyonları bir arada tutmak ve when() gibi fonksiyonlar ile birlikte kullanımını sağlamak için kullanılır.

  // Sealed class enum yapısına benzer
  // Bir durum için belli başlı akışları bir arada tutmamızı sağlar ve bu akışların yönetimini kolaylaştırır.
  // abstract fonksiyon tanımlanamabilir
  sealed class Intention {
    object None : Intention() {
      override fun go() {

      }

      fun xyc() {

      }
    }

    object Refresh : Intention() {
      override fun go() {

      }
    }

    data class Error(val reason: String) : Intention() {
      override fun go() {

      }
    }

    data class LoadContent(val content: List<String>) : Intention() {
      override fun go() {

      }
    }

    abstract fun go()
  }
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_kotlin_sealed_class)

    val intentation: Intention = Intention.LoadContent(emptyList())

    when (intentation) {
      Intention.None -> {
        Intention.None.apply {
          this.xyc()
          this.go()
        }
        println("none")
      }
      Intention.Refresh -> {
        println("refresh")
      }
    }
  }

şeklinde kullanılabilir.