/ #software #kotlin 

Kotlin when kullanımı

Kotlin'de when operatörü işimizi oldukça kolaylaştıran operatörlerden biridir.

if- else if yapısı yerine kullanılabileceği gibi bazı yardımcı operatörler ile birçok marifet kazanabilir.

  val i = 10
  when {
    i < 7 -> println("first block")
    fooString.startsWith("hello") -> println("second block")
    else -> println("else block")
  }

Yukarıda ki örnek if-else if-else yapısının aynısıdır.


  when (i) {
    0, 21 -> println("0 or 21")
    in 1..20 -> println("in the range 1 to 20")
    else -> println("none of the above")
  }

Yukarıda ki gibi aralıklar tanımlanabilir ve bu aralıklara uyum kontrolü yapılarak ilgili işlemlerin yapılması sağlanılabilir.


  var result = when (i) {
    0, 21 -> "0 or 21"
    in 1..20 -> "in the range 1 to 20"
    else -> "none of the above"
  }
  println(result)

Yukarıda ki gibi when sonucu bir değişkene atanarak istenilen yerde kullanılabilir.