Asp.Net Core Session Kullanımı

Asp.Net Core 2.1 ve üstü sürüme sahip projelerinizde Session kullanmak için Startup.cs dosyanızı aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek güncellemeniz gerekmektedir.


Yöntem 1

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
      {
        // This lambda determines whether user consent for non-essential cookies is needed for a given request.
        options.CheckConsentNeeded = context => true;
        options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
      });
      services.AddAntiforgery(o => o.SuppressXFrameOptionsHeader = true);
      services.AddDistributedMemoryCache();
      


      services.AddSession(options => // <--------
      {
        // Set a short timeout for easy testing.
        // options.IdleTimeout = TimeSpan.FromSeconds(10);
        options.Cookie.HttpOnly = true;
        options.Cookie.IsEssential = true; // make the session cookie Essential
      });
      services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)
    {
      loggerFactory.AddSerilog();
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseExceptionHandler("/Error");
        app.UseHsts();
        app.UseHttpsRedirection();
      }

      app.UseStaticFiles();
      app.UseCookiePolicy();

      app.UseSession(); // <-----
      
      app.UseMvc();
    }

Yöntem 2

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
      {
        // This lambda determines whether user consent for non-essential cookies is needed for a given request.
        options.CheckConsentNeeded = context => false; // <---------------
        options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
      });
      services.AddAntiforgery(o => o.SuppressXFrameOptionsHeader = true);
      services.AddDistributedMemoryCache();
      services.AddSession();
      services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)
    {
      loggerFactory.AddSerilog();
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }
      else
      {
        app.UseExceptionHandler("/Error");
        app.UseHsts();
        app.UseHttpsRedirection();
      }

      app.UseStaticFiles();
      app.UseCookiePolicy();

      app.UseSession(); // <-----
      
      app.UseMvc();
    }

Neden Asp.Net Core 2.1 ve sonrası?

2018’de uygulanması zorunlu hale gelen Avrupa Veri Koruma Kanunu ile birlikte, şirketlerin kişisel verileri kullanması konusunda uygulaması gereken bazı zorunluluklar oluştu. Bu zorunluluklardan şu an için bizi ilgilendiren kısmı cookielerin kullanımı. Web siteleri cookie kullanımı için son kullanıcının onayını almak zorunda.

Tüm bu gelişmeler neticesinde Microsoft .Net Core ekibi, version 2.1 ve sonrası için cookie kullanımına dair bazı özelleştirmeler yapmış.

Session‘lar da bir anlamda cookie sayıldığından bu kısıtlamaya maruz kalmış durumda. Default olarak Non-Essential kategorisine giren Session kullanımı için kullanıcının rızası alınmak zorunda. Ya da yukarıda gösterilen yöntemlerden biri kullanılması gerekmektedir.

Kaynaklar