/ #software #android 

RxJava range() Kullanımı

RxJava range() Kullanımı

**Örnek kod:–

private void range() {
  Observable.range(3, 5).subscribeOn(Schedulers.io())
      .subscribe(success -> {
        Log.i(TAG, "val: " + success.toString());
      });
}

Açıklama:

İlk değer 3 kabul edilerek sonraki 5 sayı için teker teker onNext() çağırılır. Yani 3 , 4, 5, 6, 7

Yukarıda ki kodun çıktısı aşağıdaki gibidir.

I/MainActivity: val: 3
I/MainActivity: val: 4
I/MainActivity: val: 5
I/MainActivity: val: 6
I/MainActivity: val: 7

RxJava candır. 😉