RxJava scan() Kullanımı

RxJava da scan() kullanımı iki şekilde olur.

  1. İlk değer ataması yapılarak
private void scan() {
  Observable.just(3, 5, 7, 9)
      .scan(10,(val1, val2) -> {
        //
        Log.i(TAG, "val1: " + val1.toString());
        Log.i(TAG, "val2: " + val2.toString());
        return val1 + val2;
      }).subscribeOn(Schedulers.io())
      .subscribe(success -> {
        Log.i(TAG, "Sonuc:" + success.toString());
      });
}
  1. İlk değer ataması yapılmadan
private void scan() {
  Observable.just(3, 5, 7, 9)
      .scan((val1, val2) -> {
        //
        Log.i(TAG, "val1: " + val1.toString());
        Log.i(TAG, "val2: " + val2.toString());
        return val1 + val2;
      }).subscribeOn(Schedulers.io())
      .subscribe(success -> {
        Log.i(TAG, "Sonuc:" + success.toString());
      });
}

Açıklama:

Observable nesnesinin içindeki her bir item a fonksiyon uygulamamızı sağlar. Ve her iterasyon sonrası sonucu yayınlar yani subscribe.OnSuccess metoduna yollar. Başka bir deyişle scan() kod bloğu içeresinde tanımlamış olduğumuz fonksiyonu item lara sırayla uygulayarak onNext() fonksiyonunu çağırır.

private void scan() {
  Observable.just(3, 5, 7, 9)
      .scan(10,(val1, val2) -> {
        //
        Log.i(TAG, "val1: " + val1.toString());
        Log.i(TAG, "val2: " + val2.toString());
        return val1 + val2;
      }).subscribeOn(Schedulers.io())
      .subscribe(success -> {
        Log.i(TAG, "Sonuc:" + success.toString());
      });
}

Yukarıda ki örnek üzerinden gidecek olursak;

I/MainActivity: Sonuc:10
I/MainActivity: val1: 10
I/MainActivity: val2: 3
I/MainActivity: Sonuc:13
I/MainActivity: val1: 13
I/MainActivity: val2: 5
I/MainActivity: Sonuc:18
I/MainActivity: val1: 18
I/MainActivity: val2: 7
I/MainActivity: Sonuc:25

böyle bir çıktı ile karşılaşırız.

İlk değer ataması yaptığımız için (10) ilk olarak onSuccess in içine bu değer düşer. Daha sonra Observable nesnemizin ilk item ı olan 3 değeri ile toplama işlemi yapılır (10 + 3) ve sonuç onSuccess e yollanır (13). Daha sonra 13 ile ikinci item olan 5 toplanır (13 + 5) ve sonuç (18) onSuccess e aktarılır. Tüm item lar işlem görünceye kadar devam eder.

RxJava candır 😉