.Net Sqlite Konfigürasyonu

CLI ile Entity Framework işlemleri gerçekleştirmek için dotnet-ef toolunu yüklemelisiniz. dotnet tool install --global dotnet-ef dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design SQLite provider’ı için ilgili paketi yüklemelisiniz dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite SQLite konfigürasyonu için startup.cs dosyasını aşağıdaki gibi güncellemelisiniz. public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddDbContext<MainDbContext>(x => x.UseSqlite("DataSource=app.db")); services.AddControllers(); services.AddSwaggerGen(c => { c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "ws_agt_ext_api", Version = "v1" }); }); } Users tablosunu oluşturmak için aşağıdaki gibi ilgili sınıfları oluşturmalısınız....

June 24, 2021 · 2 min · Aykut Asil