ADB Komutu ile Cihaz IP'sini Öğren

Aşağıdaki komutu çalıştırarak android cihaz ip’sini öğrenebilirsiniz. > adb shell ip -f inet addr show wlan0

July 20, 2019 · 1 min · Aykut Asil