Bash Scripts

cat «EOF cat <<EOF komutu ile multiline bash script yazabiliriz. Son satır EOF oluncaya kadar satır oluşturulmaya devam eder. EOF yerine herhangi bir belirteç yazılabilir. Genelde EOF veya STOP yazılır. $ sql=$(cat <<EOF SELECT foo, bar FROM db WHERE foo='baz' EOF ) $ cat <<EOF > print.sh #!/bin/bash echo \$PWD echo $PWD EOF Yukarıda ki bash çalıştırıldığında print.sh adında ve içeriği #!/bin/bash echo $PWD echo /home/user olan bir dosya oluşur....

December 10, 2018 · 1 min · Aykut Asil

Android Key Hashes & SHA1

Android Key Hashes & SHA1 Windows komut satırına aşağıdaki komutu yazarak ulaşabilirsiniz. keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore %HOMEPATH%\.android\debug.keystore | openssl sha1 -binary | openssl base64 openssl hatası alırsanız https://code.google.com/p/openssl-for-windows/downloads/detail?name=openssl-0.9.8k_X64.zip adresindeki dosyayı indirdikten sonra çıkan dosyadaki bin klasörünü ortam değişkenlerindeki PATH kısmına eklerseniz sorun ortadan kalkacaktır. Ortam değişkenlerine ulaşmak için : Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sİstem Ayarları SHA1 ulaşmak için komut satırına aşağıdaki kodu yazmanız yeterli olacaktır. your_user_name yerine kendi kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın....

January 10, 2017 · 1 min · Aykut Asil