ASP.NET Core Filters

Not: Bu makale hazırlanırken kullanılan .net core versiyonu: 2.2 ASP.NET Core‘daki filter yapısı, middleware bileşenine benzer fakat bazı farklılıkları vardır. Filter’lar ile sadece request-response süreci arasına girilerek istenilen kod blokları çalıştırılabilir. Filter tipine göre request-response sürecinin hangi aşamasında çalıştırılacağı belirlenebilir. Oldukça özelleştirebilir bir yapı sunar bize Filter’lar. Filter Tipleri Authorization Filters İlk çalışan filter‘dır. İlgili mvc action metoduna erişmek için user‘ın yetkisi olup olmadığını kontrol eder. Eğer koşullar sağlanıyor ise ilgili mvc action metodu çalışır....

April 29, 2019 · 2 min · Aykut Asil