Javascript Hoisting

Javascript dilinin nasıl yorumlandığı ile alakalı bir durum olan Hoisting kavramını bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Örneğin aşağıdaki gibi bir kod yazdığımızda; console.log(username); var username = "aykuttasil"; alacağımız çıktı undefined şeklinde olur. Normal şartlarda beklediğimiz sonuç hata fırlatmasıdır. Çünkü username değişkeni tanımlanmadan önce yazdırılmaya çalışılmıştır. Ama beklediğimiz şekilde olmaz ve ekrana undefined yazılır. Peki Neden? Yukarıdaki gibi bir kod bloğu çalıştırılmadan önce javacsript tarafından hoisting işlemi uygulanır ve tüm var değişkenleri kod bloğunun(scope) en üstüne taşınır ve default olarak undefined atanır....

April 3, 2020 · 2 min · Aykut Asil