ADB Komutu ile Cihaz IP'sini Öğren

Aşağıdaki komutu çalıştırarak android cihaz ip’sini öğrenebilirsiniz. > adb shell ip -f inet addr show wlan0

July 20, 2019 · 1 min · Aykut Asil

Server Ip

Problem Domain’i barındıran server’ın IP’sini bulmak istiyoruz. Çözüm Linux Terminali aç host www.aykutasil.com şeklinde istediğin domain’i yaz Server IP: www.aykutasil.com has address 104.24.114.254 www.aykutasil.com has address 104.24.115.254 www.aykutasil.com has IPv6 address 2606:4700:30::6818:73fe www.aykutasil.com has IPv6 address 2606:4700:30::6818:72fe Windows Komut penceresini aç. (cmd.exe) nslookup www.aykutasil.com şeklinde istediğin domain’i yaz Server IP: Name: www.aykutasil.com Addresses: 2606:4700:30::6818:73fe 2606:4700:30::6818:72fe 104.24.115.254 104.24.114.254

January 8, 2019 · 1 min · Aykut Asil

TCP/IP Nasıl Çalışır ?

TCP/IP Nasıl Çalışır ? Bilgisayar ağları kullanılarak bilgisayarların birbirileriyle haberleşmeye başladıkları ilk yıllarda iki bilgisayarın birbiriyle haberleşebilmeleri için aynı marka/model cihazları kullanmaları gerekiyordu. Bunun üzerine farklı üreticiler tarafından üretilen cihazların birbiriyle sorunsuz ve belirli bir düzen içinde haberleşebilmesi için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı Açık Sistem Bağlantıları komitesi tarafından geliştirilen 7 katmanlı OSI referans modeli ve Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen TCP/IP referans modelidir. OSI iki bilgisayar arasındaki haberleşme problemini çözmek için 7 katmanlı (aşamalı) bir ağ sistemi önermiştir....

January 11, 2017 · 3 min · Aykut Asil