RxJava reduce() Kullanımı

RxJava reduce() Kullanımı reduce() fonskyionu iki şekilde çalışır; 1.Kullanım .reduce(new BiFunction<Integer, Integer, Integer>() { @Override public Integer apply(Integer val1, Integer val2) throws Exception { return null; } }) 2.Kullanım .reduce(10,new BiFunction<Integer, Integer, Integer>() { @Override public Integer apply(Integer val1, Integer val2) throws Exception { return null; } }) 1 ile 2 nin farkı, 2 de görüldüğü üzere fonksiyona başlangıç değeri atanabilmesidir....

January 11, 2017 · 2 min · Aykut Asil