SQL SCOPE_IDENTITY()

Kısaca özetlemek gerekirse : insert ile kayıt edilen tablo satırının id’sini getirir. Yapılan son kaydın id sini almak için uzun yol olarak insert sorgusunu çalıştırdıktan sonra bir select sorgusu atarak ve order by id desc diyerek ilk sıradaki kaydı okuyabilir ve bu kaydın id sini alabiliriz. Tüm bunları yapmaktansa: DECLARE @son_satir_id INT; INSERT INTO tbQwerty ( Ad , Soyad ) VALUES ( 'Aykut' 'Asil' ) SET @son_satir_id = SCOPE_IDENTITY(); Ayrıntılı Bilgi : https://technet....

January 11, 2017 · 1 min · Aykut Asil

SQL Management Studio Custom Generate Scripts

SQL Management Studio kullanarak MSSQL e erişim yapmanız size birçok fayda sağlayacaktır. Tabi dezavantajları da yok değil !. Senaryomuz şu şekilde; Test veritabanında çalışarak kendinizi production veritabanında izole ettiniz ve güvenlik konusunda bir adım öne geçtiniz. Test veritabanı ile işlemleriniz bittikten sonra artık sıra geldi oluşturmuş olduğumuz tüm yapıları taşımaya ! Bu kısım biraz sıkıcı olsa da SQL Management Studio nun buna getirmiş olduğu kolaylıklar var. Oluşturmuş olduğumuz tabloların sadece şemasını yani içiindeki veriler olmaksızın taşımak istersek, ( ki bu durum default olarak yapılandıırlmış durumdur ) işimiz oldukça kolay....

January 11, 2017 · 2 min · Aykut Asil

TSQL NULLIF Fonksiyonu Nedir ve Nasıl Kullanılır

TSQL NULLIF fonksiyonu NULLIF fonksiyonu verilen iki parametre birbirine esit ise NULL deger döndürür eger degerleri fakli iki parametre verilirse sonuç olarak birinci parametrenin degerini döndürür. Kullanimi ve anlamasi kolay bir fonksiyon oldugu için basit bir örnekle anlatmaya çalisalim. Ilk olarak kullanacagimiz geçici tabloyu asagidaki gibi çalistirip içine insert komutu ile veri kaydedelim. CREATE TABLE #Urun ( UrunID TINYINT, ListeFiyati DECIMAL NULL); GO INSERT #Urun VALUES(1,100); INSERT #Urun VALUES(2,NULL); INSERT #Urun VALUES(3,0); INSERT #Urun VALUES(7,250); INSERT #Urun VALUES(9,458); ListeFiyati kolonuna göre count yaparsak sonuç olarak 4 dönecegini görürsünüz, çünkü UrunID’si 2 olan ürünün liste fiyati girilmemistir....

January 10, 2017 · 2 min · Aykut Asil