.Net Sqlite Konfigürasyonu

CLI ile Entity Framework işlemleri gerçekleştirmek için dotnet-ef toolunu yüklemelisiniz. dotnet tool install --global dotnet-ef dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design SQLite provider’ı için ilgili paketi yüklemelisiniz dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite SQLite konfigürasyonu için startup.cs dosyasını aşağıdaki gibi güncellemelisiniz. public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddDbContext<MainDbContext>(x => x.UseSqlite("DataSource=app.db")); services.AddControllers(); services.AddSwaggerGen(c => { c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "ws_agt_ext_api", Version = "v1" }); }); } Users tablosunu oluşturmak için aşağıdaki gibi ilgili sınıfları oluşturmalısınız....

June 24, 2021 · 2 min · Aykut Asil

Android ActiveAndroid Kullanımı

Anroid ile ORM (Object Relational Mapping) kullanarak veritabanı işlemlerinizi oldukça kolay yapabilirsiniz. ActiveAndroid kütüphanesi ORM kütüphanelerinden biridir. Kütüphaneyi buradan indirebilirsiniz. Kullanımı oldukça basittir. Sadece birkaç noktaya özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan biri oluşturmuş olduğunuz tabloya yeni alanlar eklediğiniz de tablonuzu güncellemek. Veya herhangi bir sebeple tabloda çeşitli işlemler yapmak. Aşağıda kısaca Tablo oluşturmaktan ve gerektiğinde Tablo yu nasıl güncelleyeceğimizden bahsedicem. @Table(name = "Items") public class ModelSampleItem extends Model { @Column(name = "Name") public String name; @Column(name = "Surname") public String surname; @Column(name = "Phone") public String phoneNumber; @Column(name = "Xyz") public String xyz; @Column(name = "EMail") public String email; @Column(name = "TryColumn") public String tryColumn; @Column(name = "Column3") public String column3; public ModelSampleItem() { super(); } } Yukarıda ki yapıyı kullanarak istediğiniz Tablo yu oluşturmanız mümkün....

January 11, 2017 · 2 min · Aykut Asil